Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền: Ngành Thanh tra phải không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm
11:09 | 19/11/2008
Nhân dịp Kỷ niệm 63 năm Ngày Thành lập ngành Thanh tra, đồng chí Trần Văn Truyền, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí. Báo Thanh tra xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Mỗi năm, ngành kết thúc gần 14.000 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm hàng ngàn tỷ đồng
+ Xin ông cho biết những nét nổi bật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Chương trình hành động của Chính phủ khóa 2006 - 2010 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và ngành Thanh tra?
- Hơn 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành và UBND các cấp, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả và tạo được sự chuyển biến tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước. Nổi lên đó là sự chỉ đạo điều hành hoạt động thanh tra ngày càng cụ thể, tập trung và có hiệu quả. Ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và quy định về chức năng, nhiệm vụ để chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Nhờ đó, kết quả đạt được cao hơn những năm trước. Cụ thể:
Công tác thanh tra được tiến hành một cách chủ động hơn, lãnh đạo TTCP đã chỉ đạo toàn ngành từng bước đổi mới công tác thanh tra, chú trọng thực hiện theo phương châm “làm ít hơn nhưng hiệu quả lớn hơn”; trong đó, tập trung vào những nội dung và lĩnh vực bức xúc, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời nhiều vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, hạn chế và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Kết quả mỗi năm, toàn ngành đã kết thúc gần 14.000 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm hàng ngàn tỷ đồng. Qua thanh tra đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển KT-XH của đất nước, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, được dư luận đồng tình ủng hộ.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) cũng đạt được một số kết quả khả quan.
TTCP đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành những chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác giải quyết KN,TC của công dân, nhằm đánh giá đúng tinh thần, thực trạng của công tác quản lý Nhà nước về KN,TC, từ đó Bộ Chính trị có Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 với 9 giải pháp cụ thể và triển khai thực hiện trên thực tế. Qua một thời gian thực hiện cho thấy trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác này được nâng lên một bước, đã rà soát và giải quyết được khá nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, làm cho tình hình KN,TC của công dân dịu đi trông thấy.
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) từng bước đi vào nề nếp và đã chủ động hơn trước. Thông qua các hoạt động như xây dựng thể chế, triển khai thực hiện công khai, minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, xây dựng và ban hành các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức, ngành Thanh tra đã góp phần thúc đẩy việc phòng ngừa tham nhũng. Việc phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng có những tác động tích cực hơn, góp phần vào việc giảm tham nhũng trên thực tế, chứng tỏ sự quyết tâm cao và mang lại niềm tin cho bạn bè quốc tế trong công tác PCTN ở nước ta.
Công tác tổ chức cán bộ từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan TTCP đã được tăng cường cả về chất và lượng. Công tác tuyển chọn, đào tạo, rèn luyện, kiểm tra cán bộ cũng được chú trọng thực hiện tốt hơn, đặc biệt là TTCP đã xây dựng được nhiều quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiêu chuẩn các ngạch công chức của ngành… Đây chính là nhân tố quan trọng và là nét nổi bật quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được quan tâm thực hiện hơn trước. Nhiều văn bản, đề án xây dựng pháp luật được triển khai nghiên cứu soạn thảo ban hành, nhằm tạo lập đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động công tác của ngành Thanh tra. Đáng chú ý, TTCP triển khai xây dựng hàng loạt đề án quan trọng và quy trình nghiệp vụ của ngành để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN.
Tuy có những kết quả và tiến bộ nói trên, nhưng nghiêm túc đánh giá thì thấy, công tác thanh tra vẫn còn những hạn chế, bất cập: Công tác thanh tra còn chồng chéo, bỏ sót, việc kết luận nhiều cuộc thanh tra còn chậm, kiến nghị xử lý chưa nghiêm; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC chưa cao, nhiều vụ việc để kéo dài, giải quyết thiếu dứt điểm; việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng chưa đồng đều; việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng chưa nhiều; tổ chức, bộ máy của ngành còn thiếu tính hệ thống, thống nhất; đội ngũ cán bộ, công chức của ngành còn thiếu, chưa tạo ra sự chủ động và phát huy hết sức mạnh để đảm đương mọi nhiệm vụ được giao; việc xây dựng và hoàn thiện thể chế còn chậm và chất lượng còn có hạn chế nhất định.
Tập trung thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước
+ Xin ông cho biết một số định hướng nhiệm vụ sắp tới của ngành Thanh tra, nhất là chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009?
- Trong những năm tới, nhiệm vụ của ngành Thanh tra là rất nặng nề, mục tiêu chung vẫn là góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ phát triển KT-XH của đất nước. Ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, trọng tâm là công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN. Trong năm 2009, toàn ngành Thanh tra tập trung các nhiệm vụ cơ bản sau:
Về công tác thanh tra KT-XH, ngành sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; tài chính, tín dụng ngân hàng nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập và chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; trong đó sẽ hướng tới công tác thanh tra phục vụ thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển KT-XH.
TTCP, sẽ tăng cường thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành T.Ư và UBND các tỉnh; việc thực hiện cổ phần hóa tại các tập đoàn, tổng công ty; việc sử dụng đất tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa phương; việc thực hiện các dự án lớn về đầu tư xây dựng; việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn một số tỉnh; thanh tra về hoạt động tín dụng của một số ngân hàng.
TTCP sẽ hướng dẫn Thanh tra Bộ, ngành T.Ư, tỉnh, TP trực thuộc T.Ư căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình và tình hình cụ thể của Bộ, ngành, địa phương để lập kế hoạch thanh tra sát với yêu cầu quản lý Nhà nước. Thanh tra Bộ, ngành T.Ư, Thanh tra các sở căn tăng cường thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm trong việc cấp phép đầu tư, phê duyệt quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, hành nghề y dược, kinh doanh xăng dầu…
Trong công tác giải quyết KN,TC, ngành Thanh tra sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước ở các địa phương, Bộ, ngành; tiếp tục giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các giải pháp theo Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị, chú trọng việc đổi mới, nâng cao công tác tiếp dân; xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC tồn đọng, kéo dài; chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, sẽ cố gắng nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình đề án tài phán hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Trong công tác PCTN, ngành Thanh tra sẽ quan tâm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác này; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kết thúc việc kê khai tài sản; thực hiện đề án kiểm soát thu nhập, việc chuyển đổi vị trí của cán bộ, công chức; nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. TTCP tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế: Sửa đổi, bổ sung Luật PCTN; hoàn thiện quy định về công khai, minh bạch; xây dựng quy trình nghiệp vụ về rà soát, phát hiện và xử lý tham nhũng; xây dựng cơ chế phối hợp giải quyết các vụ việc tố cáo phức tạp; cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo tham nhũng; củng cố và đưa vào sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về PCTN. Nếu Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 được ban hành, TTCP sẽ tham mưu giúp Chính phủ trong việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.
Ngoài ra, ngành Thanh tra còn tập trung thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Nhà nước trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, KN,TC và PCTN nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước trên các lĩnh vực này
Ngành Thanh tra phải không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm
+ Nhân dịp Kỷ niệm 63 năm Ngày Thành lập ngành Thanh tra, với tư cách là Tổng Thanh tra, ông có lời nhắn nhủ gì đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành?
- Vai trò của ngành Thanh tra đối với xã hội hiện nay và sắp tới ngày càng lớn, nhiệm vụ ngày càng nặng nề và phức tạp, nhất là nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN, đòi hỏi ngành Thanh tra không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm. Yêu cầu nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho ngành Thanh tra là nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, thanh tra KT-XH, giải quyết KN,TC và PCTN.
Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ đó, với tư cách là Tổng Thanh tra, người đứng đầu toàn ngành Thanh tra, tôi có một số lời nhắn nhủ với các cấp, các lực lượng thanh tra, với tất cả cán bộ, công chức thanh tra một số điều cần lưu ý dưới đây:
Đổi mới tư duy, đổi mới cách thức tiếp cận, đổi mới phương pháp tiến hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian tiến hành, bảo đảm làm đến đâu chắc chắn, gọn gàng đến đấy.
Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, trong đó, lấy đổi mới tổ chức làm trọng tâm, đổi mới công tác đào tạo cán bộ làm đột phá; phải nâng cao tính hệ thống của ngành Thanh tra, nhất là trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, hạn chế chồng chéo, bỏ sót; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, liêm chính, chí công vô tư; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành ngang tầm nhiệm vụ, việc bố trí, sắp xếp tổ chức, cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho ngành Thanh tra.
Tôi tin tưởng rằng, toàn ngành Thanh tra sẽ phát huy được kết quả đạt được, tích cực phấn đấu, rèn luyện và có những bước phát triển mới trong thời gian tới.
+ Xin cám ơn ông!

BTK-Báo Thanh tra

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet