Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng nhân tố chính trị trong thời kỳ mới
09:23 | 07/10/2009
 (ĐCSVN) - Thắng lợi của bộ đội Phòng không-không quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại nhiều dấu ấn và bài học quý giá. Một trong những bài học quý giá đó là việc phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của bộ đội Phòng không- Không quân, tạo nên sức mạnh chiến đấu để giành thắng lợi.

Quân chủng Phòng không- Không quân là quân chủng kỹ thuật với vũ khí trang bị hiện đại. Ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến thần thánh chống đế quốc Mỹ, Quân chủng đã vừa chiến đấu vừa xây dựng, phát huy sức mạnh tổng hợp, cùng quân dân cả nước lập nên nhiều chiến công vẻ vang; đặc biệt đã đánh bại mọi ý đồ phá hoại Miền Bắc bằng lực lượng không quân, góp phần bảo vệ vững chắc hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa, tạo ra thế và thời cơ để giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sức mạnh chiến đấu của Quân chủng là sự tổng hợp hoà quyện của cả sức mạnh vật chất lẫn sức mạnh tinh thần. Sức mạnh vật chất bao gồm: cơ sở vật chất , vũ khí, trang bị, lực lượng(con người). Sức mạnh tinh thần bao gồm: Tình yêu Tổ quốc, yêu nhân dân; niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; ý chí quyết chiến quyết thắng, tinh thần dũng cảm, táo bạo, sáng tạo, không sợ hy sinh gian khổ, dám đánh và quyết thắng; tinh thần khắc phục mọi khó khăn vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; chất lượng hoạt động của các tổ chức trong đơn vị…

Nhân tố chính trị, tinh thần là biểu hiện cụ thể của sức mạnh tinh thần, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sức mạnh và thắng lợi của bộ đội Phòng không- Không quân.

Đối với Việt Nam, một dân tộc đất không rộng, người không đông, kẻ thù tưởng rằng với sức mạnh quân sự của mình sẽ dễ dàng đè bẹp được sự phản kháng và khuất phục được dân tộc ta. Nhưng với sức mạnh tinh thần quật cường của cả dân tộc và truyền thống mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, cả dân tộc đoàn kết triệu người như một, nhất tề đứng dậy dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Thắng lợi vĩ đại đó của dân tộc ta là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp trong đó có vai trò cực kỳ quan trọng của sức mạnh tinh thần. Thắng lợi đó đã khẳng định một chân lý không gì thay đổi được, đó là: Một dân tộc dù nhỏ bé đến đâu nếu biết phát huy sức mạnh tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và biết đánh, dám đánh địch thì nhất định sẽ giành được thắng lợi.

Thực tế của bộ đội Phòng không- không quân trong chiến đấu đã cho thấy rõ điều đó là hoàn toàn chính xác. Do biết đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của địch, tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng đối phó với địch, đặc biệt là chuẩn bị về tưởng, bản lĩnh, tâm lý dám đánh và quyết đánh cho bộ đội, đồng thời có cách đánh phù hợp, dũng cảm, táo bạo, sáng tạo, nên mặc dù tương quan về vũ khí trang bị chúng ta ở thế yếu hơn địch, nhưng chúng ta đã chuyển từ thế bị động thành chủ động, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cùng các lực lượng của quân và dân miền Bắc chặn đứng các cuộc tiến công đường không của Mỹ, bảo vệ vùng trời miền Bắc, tạo ra cục diện chiến trường mới, dẫn tới thắng lợi tại Hội nghị Pa-ri về Việt Nam năm 1973, buộc Mỹ phải rút hết quân đội ra khỏi Việt Nam.

Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Thực tế cho thấy một khi chiến tranh với vũ khí công nghệ cao xảy ra sẽ là một thảm hoạ lớn cho loài người, mức độ huỷ diệt và tàn khốc sẽ hơn gấp nhiều lần so với các cuộc chiến tranh xảy ra trước đây. Sự nghiệp củng cố an ninh- quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn cho lực lượng vũ trang nói chung và Quân chủng Phòng không- Không quân nói riêng. Quân chủng đang trong giai đoạn chấn chỉnh về tổ chức biên chế nhằm xây dựng Quân chủng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với tình hình yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Từ tình hình trên cho thấy bài học về phát huy nhân tố chính trị tinh thần của bộ đội Phòng không-Không quân trong chiến tranh vẫn còn nguyên giá trị trong điều kiện mới của Quân chủng hiện nay.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện mới, bộ đội Phòng không- Không quân phải được tập trung xây dựng một cách toàn diện, trong đó xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần là một trong những yêu cầu cơ bản nhất.

Xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội Phòng không- Không quân trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

Một là, tiếp tục xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Toàn Quân chủng tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu, nắm địch, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động trên không, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ.

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao lòng tự hào về truyền thống của dân tộc, của quân đội, của Quân chủng; xây dựng ý chí quyết đánh, quyết thắng, tinh thần dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, tự lực, tự cường; ý chí vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần hiệp đồng chiến đấu, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân …

Ba là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp trong Quân chủng, bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc, có hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch,vững mạnh, kết hợp với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên cả về mặt lý luận, trình độ trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống và hành động cách mạng. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp uỷ, nhất là chi uỷ chi bộ và chi bộ chiến đấu; giữ vững nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt; tự phê bình và phê bình; Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường giữ nghiêm kỷ luật, đoàn kết thống nhất; phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị( khoá IX), nghị quyết 513/ NQ- ĐUQTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên các cấp trong Quân chủng; đây là đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành các hoạt động Công tác Đảng, Công tác chính trị trong đơn vị, có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội.

Năm là, nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy và điều hành tác chiến phòng không ở các cấp; chủ động sắp xếp, điều chỉnh, củng cố thế trận, lực lượng; tăng cường trang bị, vũ khí, kỹ thuật đảm bảo cho các lực lượng của Quân chủng có đủ sức mạnh, thực sự là trụ cột trên mặt trận đối không. Tập trung huấn luyện sát với thực tế, phù hợp với khả năng của đất nước; sát với tình huống, phương án tác chiến, đối tượng tác chiến, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả vũ khí, trang bị, cách đánh của ta. Kết hợp giữa huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu; nghiên cứu phương thức tác chiến của một số cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao để tìm cách đánh phù hợp, hiệu quả bằng vũ khí, trang bị có trong biên chế. Nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng; từng bước bổ sung và hoàn thiện phương án tác chiến, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết không bị bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Thực hiện có nền nếp cuộc vận động “ Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong quản lý, sử dụng vũ khí, trangbị và quản lý con người; xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, tạo khí thế quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần tạo thành sức mạnh chiến đấu là một bài học truyền thống, một yêu cầu cơ bản đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội Phòng không- Không quân.

Các từ khóa theo tin:

Phạm Đình Thọ

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet