Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội quân bách thắng
14:31 | 23/04/2005
Năm 2004, chúng ta vừa kỷ niệm Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 60 tuổi. Đó là một chặng đường vô cùng vẻ vang của quân đội ta - quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc vừa tròn 30 năm, một khoảng thời gian đủ để chúng ta nhìn lại và có quyền tự hào về Quân đội nhân dân khi mới ở tuổi 30 đã đánh thắng hai đạo quân xâm lược của hai đế quốc to cùng bè lũ tay sai bán nước. Đã có cả núi sách trong và ngoài nước viết về Quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân khi nhắc đến thì kẻ thù khiếp sợ và bạn bè năm châu kính phục. Một quân đội ngay từ khi ra đời đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được Nhà nước tập trung xây dựng; được nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng và sát cánh cùng chiến đấu. Đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân tạo nên sức mạnh chiến thắng của quân đội ta. Có thể nói nhân tố chính trị, tinh thần được Đảng và Bác Hồ dày công hun đúc và rèn luyện chính là cội nguồn của sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị luôn luôn được quân đội ta coi trọng. Muốn xây dựng quân đội tinh thông về quân sự trước hết phải rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ XHCN. Chính nhân tố chính trị, tinh thần là cái khác biệt để chúng ta phân biệt quân đội ta, một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, với đội quân đánh thuê, đội quân đi xâm lược.
Ba mươi năm qua, từ khi cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc giành thắng lợi, thế giới đã trải qua những biến cố sâu sắc khôn lường, đất nước cũng đã lật qua nhiều trang mới trên con đường hội nhập và phát triển do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đồng hành cùng bước đi của dân tộc, trong quá trình xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại chúng ta càng nhận rõ giá trị của nhân tố chính trị tinh thần của quân đội ta trong suốt cuộc kháng chiến. Một quân đội được Đảng, Bác Hồ thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, được trang bị hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, được bồi đắp và kế thừa truyền thống yêu nước đã sáng tạo ra những cách đánh hay, độc đáo phù hợp với đặc thù Việt Nam. Nhân tố chính trị, tinh thần hòa quyện với chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã tạo nên sức mạnh giúp quân đội ta đương đầu và chiến thắng những đội quân thiện chiến được trang bị hiện đại tận răng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên trận địa đối mặt với cái chết hay suốt dọc đường hành quân bộ đội ta thường nhắc nhở nhau nôm na rằng: "Tư tưởng không thông mang bình tông không nổi". Và khi tư tưởng đã thông rồi thì người chiến sĩ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. Những ai đã từng khoác ba lô ra mặt trận những năm chiến tranh hẳn không thể quên được không khí hào hùng của lớp lớp thanh niên từ hậu phương dồn ra tiền tuyến. Không có khó khăn nào ngăn cản được bước chân của họ. Một quân đội mà hầu hết là thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi ra trận với khí thế hừng hực mang trong mình dòng máu yêu nước thương nòi. Khi ra đi thì nhắn nhủ với người hậu phương: "Ra đi giữ trọn lời thề. Bao giờ hết giặc mới về quê hương". Khi ở mặt trận thì đầy khí phách: "Xe dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai"; "Mưa bom bão đạn lòng thanh thản. Nhạt muối vơi cơm miệng vẫn cười"... Đó là sức mạnh, là khí phách của Phù Đổng vươn mình đứng dậy khi Tổ quốc bị họa xâm lăng. Ai có thể tưởng tượng được rằng, sau hàng ngàn năm, hậu duệ của Phù Đổng thiên vương vẫn trường sinh bất tử! Khi tinh thần yêu nước được chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi đã trở thành sức mạnh tinh thần vô song, đã khẳng định được một chân lý của thời đại: Một dân tộc dù nhỏ bé nhưng biết phát huy nhân tố chính trị, tinh thần "quyết đánh" và "biết đánh" vẫn chiến thắng được những đạo quân xâm lược nhà nghề.
Xây dựng Quân đội nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng có thể coi là một trong những bài học thắng lợi trong suốt chặng đường 60 năm qua và đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chính bản lĩnh chính trị, sức mạnh tinh thần đã giúp chúng ta biết tin vào con người để không tuyệt đối hóa vũ khí. Cuộc chiến tranh Mỹ tiến hành xâm lược Việt Nam là một cuộc chiến tranh hiện đại. Mỹ đã sử dụng những vũ khí, những phương tiện chiến tranh, những thành tựu khoa học quân sự mới nhất để thể nghiệm ở Việt Nam. Thất bại của Mỹ cũng chính là sự phá sản của một quan điểm duy vũ khí. Tuy nhiên không phải vì thế mà trong xây dựng quân đội chúng ta lại rơi vào quan điểm duy ý chí, trên thực tế trong cuộc chiến chống Mỹ xâm lược, quân đội ta đã từng bước hiện đại hóa một cách thích hợp để thích ứng với sự phát triển của chiến tranh nhưng lại biết tận dụng có hiệu quả vũ khí truyền thống. Trên chiến trường miền Nam, chính vũ khí thô sơ của quân đội ta là nỗi kinh hoàng của binh lính địch. Như vậy là ngay trong khi tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ ta đã nhận thức rõ ràng chiến tranh không chỉ là một cuộc đấu trí, mà còn là sự đối chọi của các lực lượng vật chất kỹ thuật. Sức mạnh chính trị tinh thần của quân đội ta đã kết hợp với sức mạnh vật chất để tạo nên thắng lợi.
Những ngày này trong trái tim mỗi người dân Việt Nam ai cũng bồi hồi nhớ lại ký ức của ba mươi năm về trước. Máu xương của hàng triệu người Việt Nam đã đổ xuống để có được một đỉnh điểm chói lọi, huy hoàng của Chiến thắng vĩ đại 30-4. Đất nước đã sạch bóng quân xâm lược, giang sơn đã thu về một mối, Quân đội ta do Đảng và Bác sáng lập và rèn giũa đã thực hiện xuất sắc lời dạy của Bác. Đất nước sang trang, nhiệm vụ quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới cũng hết sức nặng nề, vừa bảo vệ thành quả của cuộc kháng chiến, quân đội ta vừa phải xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại vừa phải thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất và vừa phải tham gia vào quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
Cho dù hoàn cảnh, điều kiện nào nhiệm vụ xây dựng quân đội vẫn phải hết sức coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Sự vững mạnh về chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta. Đó cũng là nguyên lý cơ bản nhất trong học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.
Hiện nay, trước các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm mục tiêu phi chính trị hóa quân đội, nhiệm vụ xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho quân đội càng phải coi trọng hàng đầu. Quân đội tuyệt đối không được mơ hồ trước chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn xảo quyệt của chúng.
Muốn nhận rõ mặt kẻ thù trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng mà phải là người có tri thức, văn hóa cao. Dưới các chiêu bài "Tự do", "dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo"... kẻ thù của chúng ta đã giấu mặt hết sức tinh vi và xảo quyệt. Chúng đã lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của quá trình xây dựng CNXH để phủ nhận công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng đã khoét sâu vào những hành vi tham nhũng, tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên để bôi nhọ Đảng, bôi nhọ lãnh tụ Đảng... Riêng với quân đội, kẻ thù đã tìm mọi cách xóa bỏ bản chất cách mạng của quân đội ta, chúng cố tình xuyên tạc lịch sử, "gây rối", "gây nhầm lẫn" các sự kiện lịch sử, các nhân chứng lịch sử để làm cho quân đội ta mất phương hướng...
Chúng ta bồi hồi nhớ lại, ngày 30-4-1975, giây phút kết tử của bè lũ tay sai bán nước, trước phút giây của đỉnh cao chói lọi huy hoàng lịch sử, máu của chiến sĩ ta vẫn đổ trước cửa ngõ Sài Gòn. Đại tá, cựu chiến binh Bùi Văn Tùng, lúc đó là chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 đã từng kể: "8 giờ sáng 30-4-1975, tốp xe tăng mở đường của tiểu đoàn 1 thuộc lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 trong khi chiến đấu vượt cầu xa lộ Sài Gòn đã bị địch bắn hỏng 3 xe, tiểu đoàn trưởng thượng úy Ngô Quang Nhỡ hy sinh. Lữ đoàn phó Trần Minh Công lên trực tiếp chỉ huy và lệnh cho đại đội 4 vượt cầu. Xe tăng của đại đội 4 dồn dập bắn cháy một chiếc xe tăng M48 của địch, sau đó trung úy đại đội trưởng đại đội 4 Bùi Quang Thận lệnh tốp xe tăng mở đường vượt cầu. Ba chiếc xe tăng của ta mang số hiệu 843, 387 và 390 đã diệt được 3 xe M113 và 1 xe M41, sau đó chiếc 387 bị địch bắn hỏng...". Ba mươi năm qua, trong bộn bề của cuộc sống rất có thể có những chi tiết lịch sử bị bụi thời gian phủ mờ nhưng lòng quả cảm và sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ, đồng bào, của cả một dân tộc như ngọc càng mài càng chói sáng. Lịch sử đã khắc cốt, ghi xương, là người Việt Nam không ai có thể quên được.
Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân viết nên bản hùng ca cách mạng, hiện nay đã và đang bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của dân tộc. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng và trưởng thành đó là thực tiễn tồn tại và phát triển của Quân đội ta 60 năm qua. Xây dựng quân đội ngày nay, trước hết chúng ta vẫn phải coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị của quân đội, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao lòng yêu nước thương dân, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là tiền đề cơ bản xuyên suốt để chúng ta tiếp tục xây dựng quân đội ta trở thành quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

BTS –(QĐND)

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đại tướng Văn Tiến Dũng - vị Tư lệnh chiến dịch (01/05/2005)
Đồng chí Nguyễn Thị Định trong những ngày Bến Tre đồng khởi (01/05/2005)
Đồng chí Phạm Hùng, một người lãnh đạo cao nhất trên chiến trường miền Nam (*)... (01/05/2005)
Việt Nam - 30 năm vươn mình đứng dậy (01/05/2005)
Đại thắng mùa Xuân 1975 – Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử (28/04/2005)
Sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (28/04/2005)
Từ thành công trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đến vận dụng tư tưởng của Người vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay (28/04/2005)
Một số bài học về công tác tư tưởng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 (28/04/2005)
Chiến tranh nhân dân địa phương chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (27/04/2005)
Phương thức tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nhìn từ Đại thắng mùa Xuân 1975 (27/04/2005)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Nghệ thuật kết hợp thời, thế, lực (22/04/2005)
Thành phố Hồ Chí Minh
30 năm vì cả nước, cùng cả nước xây dựng CNXH (21/04/2005)
Đường Hồ Chí Minh - một kỳ tích của ý chí Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (20/04/2005)
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo chiến lược sắc bén, huy động sức mạnh cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (20/04/2005)
Thế và lực từ sức mạnh thời đại (20/04/2005)
Đoàn kết quốc tế - phát huy sức mạnh thời đại (20/04/2005)
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara
11 sai lầm của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam (20/04/2005)
Thành ủy Sài Gòn - Gia Định lãnh đạo lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 (15/04/2005)
Chiến thắng 30-4-1975, chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc (15/04/2005)
Đại thắng mùa xuân 1975, ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay (14/04/2005)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet