Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Kiên định hai mục tiêu lớn của cách mạng tháng Tám
10:14 | 20/08/2004
"Độc lập dân tộc" và "Cơm về cho dân cày" là hai mục tiêu và cũng là động lực, thúc giục nhân dân ta theo Đảng Cộng sản Việt Nam vùng lên làm Cách mạng tháng Tám "long trời, chuyển đất", lật đổ ách thống trị ngàn năm phong kiến, trăm năm đô hộ của đế quốc thực dân, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Mối quan hệ biện chứng giữa hai mục tiêu này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở những học trò của Người, như một phần bổ sung vào kho tàng lý luận Mác-xít: "Độc lập mà dân vẫn đói thì độc lập cũng chẳng để làm gì". Như vậy, Người đã đặt mục tiêu "No cơm, ấm áo" và hạnh phúc của nhân dân.
Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong bề bộn công việc đất nước, lại đang phải "căng mình" đối phó với "thù trong, giặc ngoài", Đảng ta vẫn đau đáu về nạn đói đang hoành hành. Tại cuộc họp đầu tiên của Chính phủ, một trong những công việc đầu tiên được đem ra bàn thảo cũng là nhiệm vụ cứu đói cho dân. Cùng với Chính phủ, đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm". Và chính Người đã "làm mẫu" cho cán bộ và nhân dân noi theo, bằng sáng kiến "hũ gạo tiết kiệm" và một tuần nhịn ăn một bữa, để cứu đói cho dân, tích cóp cho kháng chiến. Tuy nhiên, mục tiêu "No cơm, ấm áo" và hạnh phúc cho nhân dân của Đảng ta bị kẻ thù "tập trung" phá hoại. Chúng buộc toàn Đảng, toàn dân ta "bỏ cày", cầm súng.
Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", Bác Hồ kêu gọi: "Hỡi đồng bào toàn quốc… Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào…". Hàng vạn nam thanh, nữ tú nghe theo tiếng gọi của Hồ Chủ tịch đã xung phong lên đường tòng quân, giết giặc. Cả nước dốc lòng, dốc sức cho cuộc kháng chiến này. Khẩu hiệu: "Tất cả cho tiền tuyến/ Gạo không thiếu một cân/ Quân không thiếu một người/ Tất cả cho chiến thắng…" được coi là lẽ sống còn của mỗi người dân Việt Nam. Cuối cùng, "Độc lập dân tộc" đã chiến thắng. Thực dân Pháp phải ký vào Hiệp định Geneva. Miền Bắc đi lên Chủ nghĩa xã hội nhưng luôn luôn ở trong hoàn cảnh "hạt thóc chia đôi, chia ba" và không bao lâu, lại "vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến".
Dân tộc ta lại phải lao vào cuộc trường chinh chống Mỹ. Lại một lần nữa cả dân tộc ta phải gồng mình lên dồn sức cho cuộc chiến tranh này. Đế quốc Mỹ đem binh lính và bom đạn vào nước ta, quyết tâm đưa nước ta "trở về thời kỳ đồ đá". Để thắng cuộc chiến tranh này, nền kinh tế nước ta lại phải "Tất cả cho đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" . Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa lại động viên toàn dân ta. Và cuối cùng, "Độc lập dân tộc" lại chiến thắng, giang sơn thu về một mối. Sau cuộc chiến tranh chống Mỹ , thực tế Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác của ta đã bị tàn phá; làng quê đồng ruộng, núi rừng, biển khơi đã bị băm nát.
Là một đất nước, khi giành được chính quyền (năm 1945), vừa có "2 triệu người chết đói", lại liên tục kinh qua mấy cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của các cường quốc, nền kinh tế tuy không "trở về thời kỳ đồ đá", nhưng đã rơi vào hố sâu của sự chậm phát triển. Chính chiến tranh đã dẫn đến thực tế này. Chính nó đã làm cho mục tiêu "No cơm, ấm áo" và hạnh phúc của nhân dân bị gián đoạn. Hơn thế nữa nó còn để lại hậu quả nặng nề, do bom đạn và chất độc huỷ diện còn "gài" trong nhiều người và trên đồng ruộng của đất nước Việt Nam ta. Và chính nó đã làm cho người Việt Nam chúng ta phải mất thời gian để đổi thay nếp nghĩ, tác phong từ chiến đấu sang dựng xây. Bên cạnh đó, tư tưởng bao cấp, sự duy ý chí và chậm đổi mới tư duy đã đưa dân ta đứng trước bao khó khăn vào cuối những năm tám mươi, đầu chín mươi của thế kỷ trước.
Nhưng Đảng ta đã kịp "Đổi mới tư duy, đặc biêt là tư duy kinh tế". Trong nông nghiệp, có "khoán 10", trong công nghiệp có "khoán 100"… Con đường đến với ấm no hạnh phúc của dân bắt đầu đi đúng quy luật. Trong thời điểm quan trọng này, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh đã đưa ra phương châm hành động quan trọng: "Trước khi kêu trời cứu, hãy tự cứu lấy mình trước đã". Từ đó mục tiêu "Cơm no ấm áo" cho dân của Đảng ta đã đặt ra từ trước và ngay trong Cách mạng tháng Tám, mới thực sự mở ra. Qua hơn 15 năm đổi mới, thành tựu kinh tế đất nước ta đạt được, dù còn thua kém nhiều nước, nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nhân dân ta. "No cơm, ấm áo" thực sự trở thành hiện thực trong hầu hết các gia đình Việt Nam. Chính từ cơ sở này, tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ta đã đặt ra mục tiêu cao hơn là: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Có thể nói, sau 59 năm cầm quyền (1945-2004), mục tiêu Tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân ta từ Cách mạng tháng Tám, đã được nở hoa kết trái những mùa đầu.
Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập và phát triển quốc tế như hiện nay, các nước phát triển đang sử dụng những ưu thế của mình gây ảnh hưởng, tạo sức ép, làm tổn hại nền độc lập dân tộc của những nước chậm phát triển, trong đó có Việt Nam. Nếu như trước đây, chúng ta vì Độc lập mà buộc phải hy sinh "No cơm, ấm áo", thì nay "No cơm, ấm áo" đang trở thành "mồi nhử" của những nước lớn, nhằm làm méo mó nội dung độc lập dân tộc của nhiều nước nghèo và nhỏ.
"No ấm" và "hạnh phúc" cho nhân dân luôn là mục tiêu phấu đấu không ngừng của Đảng và Nhà nước ta. Cùng với Cách mạng tháng Tám và những gì mà chúng ta đã trải qua trong các cuộc chiến tranh, Độc lập của dân tộc ta đã phải trả bằng máu của hàng triệu người. Bởi vậy, kiên định hai mục tiêu lớn đề ra từ Cách mạng tháng Tám là nghĩa vụ và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau./.

BTS -VOV

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Giá trị pháp lý của Tuyên ngôn Độc lập (04/09/2004)
Rạng danh Việt Nam (04/09/2004)
Cụ Ké” về mật khu Tân Trào (03/09/2004)
59 năm ngày Quốc khánh, 35 năm ngày Bác Hồ đi xa (03/09/2004)
Rạng danh Việt Nam (02/09/2004)
Bác Hồ với Tuyên ngôn Độc lập (02/09/2004)
Tấm lòng yêu thương bao la và niềm tin mãnh liệt (02/09/2004)
Ý Đảng, lòng dân (01/09/2004)
Cách mạng Tháng Tám - Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam (24/08/2004)
Bài học về xây dựng đường lối chính trị và công tác tư tưởng của Đảng trong Cách mạng tháng Tám với công cuộc đổi mới hiện nay (24/08/2004)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Bảo vệ và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám (19/08/2004)
Bài viết của cố Tổng Bí thư Trường Chinh: Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám (17/08/2004)
Ngôi nhà sàn huyền thoại (17/08/2004)
Nét độc đáo và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 (16/08/2004)
Bài học của Cách mạng Tháng Tám (16/08/2004)
Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (16/08/2004)
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám (16/08/2004)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vai trò của Đảng trong cách mạng tháng Tám (16/08/2004)
Cách mạng tháng Tám, một điển hình về phương pháp cách mạng sáng tạo (16/08/2004)
Nhà thơ trưởng thành sau cách mạng tháng Tám (16/08/2004)
 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet