Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội "Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới":
10:19 | 22/05/2003
Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị (Phát biểu tại cuộc Họp báo ngày 18-4-2001)
Thưa các nhà báo trong nước và nước ngoài,
Chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ các nhà báo trong nước và nước ngoài trong cuộc họp báo sáng hôm nay để thông báo với các bạn một sự kiện quan trọng: ngày mai, 19-4-2001, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX sẽ khai mạc tại Hà Nội.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đại hội đánh dấu chặng đường 15 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 1991-2000, là Đại hội đầu tiên của Đảng trong thế kỷ XXI.
Vì trách nhiệm lịch sử lớn lao đó, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm và đánh giá những thành tựu cũng như khuyết điểm thời gian qua, đề ra phương hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước cho thời kỳ tới; phấn đấu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững bước đi tới tương lai ngày càng tốt đẹp. Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội "Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới", thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Từ hơn nửa năm qua, các dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng báo cáo trước toàn Đảng, các cấp bộ đảng đã thảo luận và đóng góp ý kiến trong đại hội đảng bộ các cấp. Hai tháng qua, Ban Chấp hành Trung ương đã công bố bản dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng để xin ý kiến đồng bào trong nước cũng như đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài. Việc tổ chức xin ý kiến đóng góp của nhân dân đã được tiến hành chu đáo, trân trọng và dân chủ, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
Trung ương Đảng đã nhận được hàng triệu ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các đồng chí đảng viên ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo xa xôi, thể hiện sự gắn bó giữa Đảng và dân, sự nghiệp của Đảng cũng là mối quan tâm sâu sắc, có ý nghĩa thiết thân với mỗi người dân. Hàng ngàn ý kiến đóng góp đã được đăng, truyền tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiểu ban văn kiện của Đại hội đã tập hợp, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong nhiều lần bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị để trình Trung ương thảo luận, sửa chữa trong hai kỳ họp gần đây. Có thể nói Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này là trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đã kết tinh cao độ ý chí thống nhất của Đảng và dân trước vận mệnh của đất nước.
Đại hội IX của Đảng được tiến hành sau khi toàn Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đã tạo được sự chuyển biến bước đầu quan trọng, thực hiện được một phần yêu cầu cuộc vận động. Với kết quả bước đầu rất quan trọng này, chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên cũng như các tổ chức đảng đã được nâng lên.
Đại hội IX sẽ xem xét và quyết định một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng như lập Ban Bí thư Trung ương, không lập Thường vụ Bộ Chính trị và có một số đổi mới quy trình lựa chọn nhân sự Trung ương.
Toàn văn các văn kiện và những tư liệu cần thiết về Đại hội, Trung tâm báo chí sẽ gửi tới các nhà báo có nhu cầu cần cung cấp.
Thưa các đồng chí và các bạn.
Bước vào thế kỷ mới, sự nghiệp cách mạng của Việt Nam đang đứng trước thời cơ vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không thể xem thường. Đại hội IX có trách nhiệm lịch sử nắm bắt vận hội, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức với tinh thần tiến công đưa cách mạng Việt Nam tiến lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Đại hội IX sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đại hội IX đang được toàn Đảng, toàn dân rất quan tâm theo dõi và chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.
Bây giờ chúng tôi xin nhường lời cho đồng chí Hữu Thọ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, được Bộ Chính trị cử là "Người phát ngôn của Đại hội" thông báo một số nội dung và chương trình của Đại hội; sau đó đồng chí Nguyễn Văn Son, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương sẽ thông báo về các đoàn đại biểu quốc tế tới dự Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau các thông báo nói trên, chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các đồng chí và các bạn.
Xin cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí và các bạn.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (16/03/2006)
Chủ tịch Hồ Chí Minh (16/06/2005)
Lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ (16/06/2005)
Ban Bí thư Trung ương Đảng (24/11/2004)
Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX (Theo kết quả bầu cử tại Đại hội IX) (24/11/2004)
Chương trình Đại hội (22/05/2003)
Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (22/05/2003)
Danh sách các đoàn quốc tế dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam (22/05/2003)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Chương trình họp báo chuyên đề (22/05/2003)
Báo cáo chuyên đề (22/05/2003)
Diễn văn khai mạc Đại hội (22/05/2003)
Thông cáo báo chí (22/05/2003)
Lời giới thiệu đại biểu Đại hội, các vị khách trong nước và quốc tế dự Đại hội IX (22/05/2003)
Nhân dân Thủ đô đang hướng về Đại hội, chờ đón Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống (22/05/2003)
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam (22/05/2003)
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cộng nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (22/05/2003)
Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (22/05/2003)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Viện Khảo sát thiết kế, Binh đoàn 12 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet