Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Để nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên
10:02 | 11/12/2008
Thực tế trong những năm qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, mất niềm tin vào con đường đi lên CNXH. Việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại Đảng còn thiếu sắc bén; không ít cán bộ, đảng viên xa rời quần chúng, mắc tệ quan liêu, mất dân chủ, không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói không đi đôi với làm...
Để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, thiết nghĩ đội ngũ cán bộ, đảng viên cần được nâng cao bản lĩnh chính trị bằng các giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên. Muốn có bản lĩnh chính trị vững vàng trước hết người cán bộ, đảng viên phải có tri thức, hiểu biết cách mạng, khoa học để xây dựng niềm tin khoa học. Các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, tổ chức cho đảng viên học tập nắm vững quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải làm cho cán bộ, đảng viên hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hoạt động hằng ngày. Học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là học cách tư duy biện chứng, nắm vững quy luật phát triển, vận động của hiện tượng, sự vật diễn ra hằng ngày để nhận định, đánh giá, xử lý đúng, phấn đấu vì lý tưởng cách mạng của Đảng. Cán bộ, đảng viên thường xuyên suy ngẫm, soi xét mình, tăng thêm nghị lực cho cái thiện chiến thắng cái ác trong mỗi con người, tránh được những cám dỗ quyền lực, đặc quyền, đặc lợi. Học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là học cách gần dân, hiểu dân, gắn bó mật thiết với dân… Học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin là phải gương mẫu thực hiện lời nói đi đôi với việc làm.
Để Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào lời nói, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các vấn đề lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề cấp bách của thời đại, của thực tiễn. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong thời kỳ hội nhập.
Thứ hai, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương. Mở rộng dân chủ để phát huy trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng các chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, thẳng thắn trình bày ý kiến, quan điểm của mình trước những vấn đề cần có ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên; chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời các cấp ủy phải trân trọng ý kiến của cán bộ, đảng viên, tiếp thu nếu ý kiến đúng, giải thích cho cán bộ, đảng viên nếu có hiểu những ý kiến chưa phù hợp.
Thứ ba, các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng cần chỉ đạo các chi bộ quán triệt thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần nắm được tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời có định hướng tư tưởng. Qua thực hiện công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, chi ủy kiểm tra, giám sát kết quả giữa nói và làm, kịp thời biểu dương những việc làm tốt, ngăn chặn kịp thời những tư tưởng, hành động chưa đúng. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đấu tranh chống lại cái xấu, nâng cao năng lực trong công việc, rèn luyện trong thực tiễn.
Thứ tư, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải luôn gắn bó với nhân dân, đề cao trách nhiệm đối với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm chắc, hiểu thấu tâm tư, nguyện vọng của dân, giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên có toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, đi sâu vào quần chúng, hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân thì mới có cơ sở thực tế bảo vệ quyền lợi thiết thực của nhân dân, tham mưu, xây dựng những quyết sách hợp lòng dân. Đây là vấn đề sống còn, có quan hệ đến sự ổn định và phát triển lâu dài của đất nước, của Đảng, của nhân dân.
Thứ năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức cho người cán bộ, đảng viên. Theo Người, cán bộ, đảng viên không chỉ giác ngộ chính trị mà còn phải có đạo đức cách mạng. Cán bộ, đảng viên vừa có tài, vừa có đức là cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh cách mạng của Đảng. Do vậy, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là phải bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên những giá trị về văn hóa, giá trị đạo đức, có “cái tâm” trong sáng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện tư cách, đạo đức, tác phong của mình, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Phải tự học tập không ngừng để nâng cao trình độ về lý luận và chuyên môn. Có tri thức về nhiều mặt, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm giúp cán bộ, đảng viên nhận định, đánh giá vấn đề chính xác, xử lý tình huống đúng đắn. Điều đó đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng, sáng tạo, không chao đảo trước khó khăn, thách thức, đạt được hiệu quả cao trong công việc, trong cuộc sống.

Theo TCXD Đảng

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
“Không được nghèo” sản phẩm của bệnh thành tích (26/02/2009)
Để đảng viên đương chức thực sự gắn bó với nơi cư trú (12/02/2009)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Tự phê bình và phê bình: Dễ hay khó? (21/11/2008)
Điều thiêng liêng nhất (14/11/2008)
ĐỘNG CƠ KHI VÀO ĐẢNG (12/11/2008)
Cần tổ chức cho đảng viên nghiên cứu sâu nắm vững và thực hiện đúng điều lệ đảng (31/10/2008)
Tổ chức đảng hãy thắp lên ngọn lửa (29/10/2008)
Trò chuyện với một Bí thư huyện ủy sau nửa nhiệm kỳ (29/10/2008)
VÀO ĐẢNG ĐỂ LÀM GÌ? (23/10/2008)
Đồng tiền làm méo mó cả chính sách (25/09/2008)
Đâu rồi ông kiểm định, giám sát? (24/09/2008)
Người cán bộ kiểm tra công tâm, thạo việc (18/09/2008)
 Trang 1 / 30 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet