Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Điện Biên:Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên ở những thôn bản, trường học
22:24 | 10/08/2009

(ĐCSVN) - Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc anh em sinh sống; kinh tế-xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn của cả nước. Tính đến 31/3/2009, toàn tỉnh còn 121/1.471 thôn bản, 25/401 trường học chưa có đảng viên; 530/1.471 thôn bản, 138/401 trường học chưa có chi bộ.

Thực hiện mục tiêu NQĐH XI (2005-2010) của Đảng bộ tỉnh, nhiều năm qua bên cạnh việc vận dụng những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm của địa phương, tập trung lãnh đạo đầu tư, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống các dân tộc, Đảng bộ còn thường xuyên chú trọng việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên.

Để thực hiện mục tiêu NQĐH XI về phát triển đảng viên, Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ và thành lập các tổ công tác tiến hành khảo sát tình hình tổ chức đảng, đảng viên ở thôn, bản, nhất là tình hình ở những thôn, bản, trường học chưa có đảng viên và tổ chức đảng. Từ đó, xác định rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những yếu kém trong công tác phát triền đảng viên. Mặt khác rà soát các hướng dẫn trước đây về một số điều kiện cụ thể kết nạp đảng viên ở những cơ sở chưa có đảng viên và tổ chức đảng thuộc vùng cao biên giới, vùng sâu, vùng xa. Mở hội nghị với các đồng chí thường trực cấp uỷ, trưởng các ban đảng cấp tỉnh, huyện, thị, thành uỷ, lãnh đạo sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công an, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng trao đổi, thảo luận đóng góp xây dựng nghị quyết và kế hoạch thực hiện.

Triển khai chủ trương của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành uỷ đều xây dựng kế hoạch và tập trung giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết ở từng cơ sở. Lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể điều động những cán bộ, đảng viên có uy tín và năng lực xuống kịp thời giúp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, thẩm định những quần chúng ưu tú cảm tình đảng đã được công nhận đưa vào kế hoạch để bồi dưỡng kết nạp. Chỉ đạo các TCCS Đảng thuộc lực lượng công an, quân sự và các đội công tác cơ sở phối hợp với các xã lựa chọn quần chúng ưu tú là công an viên, dân quân, tự vệ, dự bị động viên để bồi dưỡng kết nạp đảng. Các đoàn thể nhân dân phối hợp với cấp uỷ xã lựa chọn cán bộ đủ điều kiện làm công tác đoàn thể đưa vào hoạt động trong các phong trào để tạo nguồn kết nạp. Chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị mở các lớp bồi dưỡng tại huyện hoặc trung tâm cụm xã. Nội dung bài giảng được biên soạn hợp với đặc điểm đối tượng cảm tình đảng là người dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở nắm vững những quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh miền núi, nhất là tiêu chuẩn về trình độ học vấn, quy trình thẩm tra lý lịch, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên sau kết nạp. Tỉnh đã quy định và dành một lượng kinh phí đáng kể cho công tác phát triển đảng viên, nhất là kinh phí mở các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới. Nhờ có chủ trương đúng, chỉ đạo chặt chẽ với những giải pháp đồng bộ, cụ thể, nên từ năm 2005 đến hết tháng 3/2009, bình quân mỗi năm toàn tỉnh đã xóa được trên 10% số thôn bản chưa có đảng viên. Năm học 2007-2008 có 165/358 trường học trên địa bàn tỉnh chưa có chi bộ, 30 trường học chưa có đảng viên, đến năm học 2008-2009, đã có thêm 10 trường học thành lập được chi bộ, 05 trường học kết nạp được đảng viên. Song, do việc chia tách và thành lập mới nên số thôn bản của tỉnh tính đến hết tháng 3/2009 đã tăng hơn với cuối năm 2005 là 76 thôn bản, nên số thôn bản chưa có đảng viên hiện nay của tỉnh vẫn còn là 8,22%. Đồng thời số trường học được thành lập mới tăng thêm 43 trường, nên còn 6,23% trường học chưa có chi bộ.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X). Từ thực tiễn chỉ đạo của các cấp uỷ đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Điện Biên, một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc thiểu số về công tác phát triển đảng viên, nhất là thực trạng việc phát triển đảng viên ở những thôn bản, trường học chưa có đảng viên có thể đưa ra một số kinh nghiệm và giải pháp sau:

Thứ nhất: Phải xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, lấy địa bàn thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ là trọng tâm. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với quy trình và các bước làm cụ thể. Trong quá trình này cần tạo cho được sự chuyển biến thực sự về nhận thức trong các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác phát triển đảng viên; coi việc thành lập chi bộ ở bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và thường xuyên.

Thứ hai: Với những thông bản, trường học chưa có hoặc có ít viên, phải tiến hành khảo sát kỹ cơ sở, xây dựng kế hoạch tạo nguồn. Trong đó cần chú ý tới 5 yếu tố sau: (1), Các ban, ngành, đoàn thể cấp trên cần phối hợp với cơ sở phát động các phong trào thi đua hành động cách mạng. Qua đó, phát hiện nhân tố tích cực, gồm cả những người có uy tín là trưởng dòng họ, cán bộ bản, cán bộ các đoàn thể, từ những học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú để tạo nguồn tại chỗ phục vụ công tác bồi dưỡng kết nạp đảng. (2), Thông qua việc bố trí giáo viên, cán bộ y tế và các đội công tác cơ sở để bồi dưỡng nguồn kết nạp, hoặc điều động đảng viên ở vùng khác đến làm nòng cốt. Để giải quyết được yếu tố này, cấp ủy, chính quyền huyện, thị, thành ủy phải chỉ đạo các ngành liên quan hạn chế việc luân chuyển cán bộ, nếu có thì ít nhất phải ổn định cán bộ từ 2-3 năm mới được luân chuyển. Làm được như vậy mới điều kiện thời gian để bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng. (3), Các huyện, thị, thành ủy có kế hoạch phối hợp với các đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng trong việc bồi dưỡng, chuyển giao nguồn đối tượng kết nạp đảng trong số những thanh niên làm nghĩa vụ quân sự trước khi họ hoàn thành nghĩa vụ về địa phương để tiếp tục bồi dưỡng và sớm kết nạp được đảng viên mới. (4), Trên cơ sở những quy định, hướng dẫn của Trung ương cần vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của từng nơi, từng vùng, từng dân tộc, nhất là về nội dung bồi dưỡng kiến thức, điều kiện và tiêu chuẩn về học vấn. Sau kết nạp có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đảng viên nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. (5), Đối với những địa bàn có vấn đề tuyên truyền đạo trái quy định của nhà nước, hoặc những người có niềm tin tôn giáo, cần nắm chắc tình hình, xác định rõ xem nguyện vọng thực sự của nhân dân, nếu là chính đáng thì căn cứ Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của các cấp chính quyền có thẩm quyền để công nhận cho nhân dân được hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động tôn giáo, với những người này nếu phấn đấu tốt, thực sự công nhận Điều lệ Đảng, có ý thức chấp hành đúng quy định và nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì căn cứ Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị (khoá IX); Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW, ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương “về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, để xem xét kết nạp họ vào đội ngũ của Đảng.

Thứ ba: Trong chỉ đạo, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa cấp uỷ tổ chức đảng, các cấp, các ngành và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Phân công cán bộ, đảng viên am hiểu, có uy tín, kinh nghiệm phụ trách, giúp đỡ cơ sở. Quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chi bộ và đảng viên, nhất là đồng chí bí thư cấp uỷ và bí thư chi bộ ở các bản. Cấp uỷ cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình làm tốt, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, coi công tác phát triển đảng viên là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua, phân tích chất lượng hàng năm của các tổ chức cơ sở đảng.Các từ khóa theo tin:

Nguyễn Vân Chương (CTV)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (27/11/2015)
Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II (27/11/2015)
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 12 (26/11/2015)
Học tập, quán triệt các Văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa XI (26/11/2015)
Nhìn lại kết quả Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 (26/11/2015)
Khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp (26/11/2015)
Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (24/11/2015)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm và đoàn kết (23/11/2015)
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Sáng tạo và giáo dục là con đường giúp Việt Nam hội nhập thành công (21/11/2015)
Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể (20/11/2015)
 Trang 1 / 415 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Gỡ khó cho công tác phát triển Đảng (06/08/2009)
Các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM (04/08/2009)
Đảng bộ xã Minh Tiến: Quyết sách đúng, dân ấm no (04/08/2009)
Đảng bộ huyện Mỹ Đức: Tăng cường cán bộ về cơ sở (03/08/2009)
Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của các cấp ủy (03/08/2009)
Tổng kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các Tỉnh ủy, Thành ủy (01/08/2009)
Miền tây Nghệ An - Sức sống từ một Nghị quyết (01/08/2009)
Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm (31/07/2009)
Hà Tĩnh: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh Cuộc vận động (31/07/2009)
Hà Nội: Mít tinh kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (31/07/2009)
 Trang 1 / 590 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet