Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên ở thôn bản của Điện Biên
09:50 | 26/07/2009

(ĐCSVN) - Điện Biên tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc anh em sinh sống; kinh tế-xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn của cả nước. Tính đến 31/3/2009, toàn tỉnh còn 121/1.471 thôn bản, 25/401 trường học chưa có đảng viên; 530/1.471 thôn bản, 138/401 trường học chưa có chi bộ.

Thực hiện mục tiêu NQĐH XI Đảng bộ tỉnh (2005-2010), nhiều năm qua, bên cạnh việc vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm của địa phương, tập trung lãnh đạo đầu tư, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống các dân tộc, Đảng bộ còn thường xuyên chú trọng việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở và công tác phát triển đảng viên.

Để thực hiện mục tiêu về phát triển đảng viên theo mục tiêu NQĐH XI của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ và thành lập các tổ công tác tiến hành khảo sát tình hình tổ chức đảng, đảng viên ở thôn bản, nhất là ở những thôn bản, trường học chưa có đảng viên và tổ chức đảng. Từ đó, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những yếu kém trong công tác phát triển đảng viên. Mặt khác, rà soát các hướng dẫn trước đây về một số điều kiện cụ thể kết nạp đảng viên ở những cơ sở chưa có đảng viên và tổ chức đảng thuộc vùng cao biên giới, vùng sâu, vùng xa. Mở hội nghị với các đồng chí thường trực cấp uỷ, trưởng các ban đảng cấp tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ, lãnh đạo sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công an, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trao đổi, thảo luận đóng góp xây dựng nghị quyết và kế hoạch thực hiện.

Triển khai chủ trương của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành uỷ đều xây dựng kế hoạch và tập trung giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết ở từng cơ sở. Lãnh đạo một số huyện, thị, thành ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể điều động những cán bộ, đảng viên có uy tín và năng lực xuống kịp thời giúp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, thẩm định những quần chúng ưu tú cảm tình đảng đã được công nhận đưa vào kế hoạch để bồi dưỡng kết nạp. Các TCCS Đảng thuộc lực lượng công an, quân sự, biên phòng nhất là các đội công tác cơ sở của các LLVT phối hợp với các xã lựa chọn quần chúng ưu tú trong lực lượng công an viên, dân quân, tự vệ, dự bị động viên để bồi dưỡng kết nạp đảng. Các đoàn thể nhân dân phối hợp với cấp uỷ xã lựa chọn cán bộ đủ điều kiện làm công tác đoàn thể đưa vào hoạt động trong các phong trào để tạo nguồn kết nạp. Chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị mở các lớp bồi dưỡng tại huyện hoặc trung tâm cụm xã. Nội dung bài giảng được biên soạn hợp với đặc điểm đối tượng cảm tình đảng là người dân tộc thiểu số.

Nhờ có chủ trương đúng, chỉ đạo chặt chẽ với những giải pháp đồng bộ, cụ thể, từ năm 2005 đến 31/3/2009, bình quân mỗi năm tỉnh xóa được trên 10% số thôn bản chưa có đảng viên. Năm học 2007-2008, 165/358 trường học của tỉnh chưa có chi bộ, 30 trường chưa có đảng viên, thì đến năm học 2008-2009 đã có thêm 10 trường thành lập được chi bộ, 05 trường kết nạp được đảng viên. Tuy nhiên, do việc chia tách, thành lập mới, số thôn bản của tỉnh đến 31/3/2009 đã tăng hơn với cuối năm 2005 là 76 thôn bản, nên số thôn bản của tỉnh chưa có đảng viên hiện nay là 8,22%, chưa có chi bộ là 36,02%; số trường học mới thành lập thêm 43 trường, dẫn đến hiện nay tỉnh còn 6,23% trường học chưa có đảng viên; 34,41% trường chưa có chi bộ.

Để phát huy kết quả và khắc phục những hạn chế; vì mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X). Trên cơ sở tổng kết thực tiễn chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, nhất là thực trạng việc phát triển đảng viên ở những thôn bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên của một tỉnh miền núi, nhiều dân tộc như tỉnh Điện Biên, xin đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai, thực hiện công tác phát triển đảng viên như sau:

Thứ nhất: Cấp ủy các cấp phải xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên. Trong đó, lấy địa bàn thôn bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ làm đối tượng trung tâm; đồng thời phải xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện với quy trình, bước đi cụ thể, chặt chẽ.

Thứ hai: Trong quá trình triển khai thực hiện công tác phát triển đảng, cần tạo được sự chuyển biến nhận thức sâu sắc trong cấp uỷ, tổ chức đảng cán bộ, đảng viên về công tác phát triển đảng viên; coi việc thành lập chi bộ ở thôn bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; đây là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và thường xuyên.

Thứ ba: Với những thôn bản, trường học chưa có hoặc có ít đảng viên, phải tiến hành khảo sát kỹ, để xây dựng kế hoạch tạo nguồn. Trong đó cần chú ý tới 5 yếu tố sau: (1), Các ban, ngành, đoàn thể cấp trên cần phối hợp với cơ sở phát động các phong trào thi đua hành động cách mạng. Qua đó, phát hiện nhân tố tích cực, gồm cả những người có uy tín là trưởng dòng họ, cán bộ bản, cán bộ các đoàn thể, từ những học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú để tạo nguồn tại chỗ phục vụ công tác bồi dưỡng kết nạp đảng. (2), Thông qua việc bố trí giáo viên, cán bộ y tế và các đội công tác cơ sở để bồi dưỡng nguồn kết nạp, hoặc điều động đảng viên ở vùng khác đến làm nòng cốt. Để giải quyết được yếu tố này, cấp ủy, chính quyền huyện, thị, thành ủy phải chỉ đạo các ngành liên quan hạn chế việc luân chuyển cán bộ, nếu có thì ít nhất phải ổn định cán bộ từ 2-3 năm mới được luân chuyển. Làm được như vậy mới có điều kiện thời gian để bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng. (3), Các huyện, thị, thành ủy có kế hoạch phối hợp với đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng trong việc bồi dưỡng, chuyển giao nguồn đối tượng kết nạp đảng. Hết sức chú ý tới những thanh niên đang làm nghĩa vụ quân sự để khi họ hoàn thành nghĩa vụ về địa phương, có cơ sở tiếp tục bồi dưỡng và sớm kết nạp họ vào đảng. (4), Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên, vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của từng vùng, từng dân tộc, nhất là về nội dung bồi dưỡng kiến thức, điều kiện và tiêu chuẩn về học vấn. Sau kết nạp cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đảng viên nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. (5), Đối với những địa bàn có vấn đề tuyên truyền đạo trái quy định của Nhà nước, hoặc những người có niềm tin tôn giáo, cần nắm chắc tình hình, xác định rõ xem nguyện vọng thực sự của nhân dân, nếu là chính đáng thì căn cứ Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn chính quyền để công nhận cho nhân dân được hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động tôn giáo, nếu những người này phấn đấu tốt, thực sự công nhận Điều lệ Đảng, có ý thức chấp hành quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước thì căn cứ Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị (khoá IX); Hướng dẫn 40-HD/BTCTW, ngày 08-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương “về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, để xem xét kết nạp họ vào đội ngũ của Đảng.

Thứ tư: Trong chỉ đạo, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa cấp uỷ tổ chức đảng, các cấp, các ngành và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Phân công cán bộ, đảng viên am hiểu, có uy tín, kinh nghiệm, phụ trách, giúp đỡ cơ sở. Quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chi bộ và đảng viên, nhất là đồng chí bí thư cấp uỷ và bí thư chi bộ ở các bản.

Thứ năm: Cấp uỷ cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình làm tốt, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, coi công tác phát triển đảng viên là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua, phân tích chất lượng hàng năm của các tổ chức cơ sở đảng.

Các từ khóa theo tin:

Nguyễn Vân Chương (CTV)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (24/11/2015)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm và đoàn kết (23/11/2015)
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Sáng tạo và giáo dục là con đường giúp Việt Nam hội nhập thành công (21/11/2015)
Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể (20/11/2015)
Những ý kiến tâm huyết, trí tuệ hướng về Đại hội XII của Đảng (20/11/2015)
Khen thưởng các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (20/11/2015)
Đắk Nông: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ (19/11/2015)
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh: Đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống (19/11/2015)
Những ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng (17/11/2015)
Những ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng (17/11/2015)
 Trang 1 / 416 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Cà Mau: Ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở bầu ban thường vụ, Bí thư, phó Bí thư (26/07/2009)
Quảng Ninh: Sơ kết 1 năm tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ than (24/07/2009)
Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương: Chú trọng đổi mới công tác tuyên giáo (24/07/2009)
BTG Tỉnh ủy Bắc Giang: tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi (23/07/2009)
Cà Mau: Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường (23/07/2009)
Trạm Tấu tập trung nâng cao chất lượng chi bộ thôn, bản (23/07/2009)
Nghệ An: Nhiều biện pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số (22/07/2009)
Đồng Nai thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 10 (khoá X) (22/07/2009)
Thanh Chương: Nêu cao vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế của tổ chức cơ sở đảng (22/07/2009)
Niềm vui có chi bộ Ðảng (22/07/2009)
 Trang 1 / 588 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· Hà Nội: Trao Quyết định phân công công tác cán bộ nguồn Dân vận và Văn phòng cấp ủy
· 22/5/2016: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
· Quốc hội thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rời Hà Nội, lên đường thăm Đức
· Việt Nam sẽ vào tốp 10 nhà xuất khẩu lớn thế giới vào năm 2050
· Bộ Xây dựng thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội
· 225 loại thuốc mới được sáng chế và sử dụng trong 5 năm tới
· Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet