Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Trường Sỹ quan lục quân II: Dẫn đầu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng địa bàn an toàn
07:09 | 24/12/2010

 Học viên trường Sỹ quan Lục quân II trong giờ huấn luyện

(ĐCSVN)- Trong nhiều năm liền trường sĩ quan Lục quân II luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng địa bàn an toàn trong khối học viện nhà trường quân đội. Để có thành tích đó, trước hết là do Thường vụ, Đảng ủy nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát trên các mặt hoạt động, đặc biệt là phát huy vai trò cơ quan bảo vệ an ninh và hệ thống cấp ủy viên, chiến sĩ làm công tác bảo vệ trong các cơ quan, đơn vị.

Trường sĩ quan Lục quân II là trung tâm đào tạo phía Nam, đóng quân ở Đồng Nai. Địa bàn rộng, dân cư đông, là khu vực kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp phát triển nhanh, trật tự an toàn xã hội phức tạp, tệ nạn ngày càng nhiều; tranh chấp, khiếu kiện nổi lên nhiều nơi, có nơi gay gắt trở thành điểm nóng. Các thế lực thù địch đã và đang tìm mọi sơ hở để tiếp cận, xâm nhập nội bộ nhằm tác động chuyển hóa từ bên trong. Những năm qua, công tác giáo dục cảnh giác ở Nhà trường được triển khai tích cực, toàn diện, chủ động có hiệu quả. Toàn trường luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với học thuyết Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nắm vững nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; đấu tranh với các thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đầy đủ công tác giáo dục cảnh giác cách mạng. Nhận thức của một số cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân viên về đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lí luận chưa sâu...

Để khắc phục những hạn chế trên, bảo vệ tốt an ninh chính trị nội bộ, Nhà trường đã đề ra một số nội dung biện pháp chính như: Tích cực nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền, bảo vệ lý luận Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo chương trình giáo dục của Bộ; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đặc biệt là Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12.07.2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền vạch rõ bản chất, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong toàn trường, kịp thời phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch.

Toàn trường duy trì thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, Nhà Nước, Bộ quốc phòng; Nghị quyết, chỉ thị, của các cấp uỷ đảng, mệnh lệnh của cấp trên; hướng dẫn của các cơ quan về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật an toàn; giữ nghiêm kỉ luật phát ngôn; quản lí, bảo quản thông tin, tài liệu; quản lí khai thác sử dụng mạng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, học viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng… ;tăng cường chỉ đạo công tác quản lí chính trị tư tưởng; cùng địa phương nơi đóng quân và các ngành chức năng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động câu móc, lôi kéo, tuyên truyền, tác động vào nội bộ đơn vị của các thế lực thù địch; cải tiến hình thức, nội dung và có cơ chế cung cấp, quản lí thông tin vừa đảm bảo nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tìm hiểu cho mọi đối tượng, vừa giữ gìn bí mật quân sự, bí mật Nhà nước. Chỉ huy các cấp phải thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, thu hồi các loại tài liệu, ấn phẩm có nội dung xấu phát tán vào nội bộ đơn vị; đẩy mạnh xây dựng cơ quan đơn vị có môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh; tổ chức diễn đàn giúp mọi người nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các các thế lực thù địch, phản động, hạn chế thấp nhất tác động chống phá của địch vào nội bộ Nhà trường. Đó chính là nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tốt an ninh chính tri nội bộ, giữ vững và phát huy truyền thống của Trường sĩ quan Lục quân II anh hùng./..

Các từ khóa theo tin:

Nguyễn Thành Dũng- Bùi Hải Quảng

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Trao giải cuộc thi "Báo chí toàn quốc viết về ngành Thanh tra" và "Tìm hiểu về lịch sử truyền thống ngành Thanh tra" (24/11/2015)
Bộ Xây dựng thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội (24/11/2015)
Nâng cao khả năng phát hiện, xử lý vi phạm trong thanh tra thông tin và truyền thông (20/11/2015)
Sẽ thanh tra nhiều bộ, ngành, Tổng Công ty trong năm 2016 (19/11/2015)
Phát huy truyền thống 70 năm ngành Thanh tra Việt Nam (18/11/2015)
Tổng Thanh tra Chính phủ quyết tâm tuyên chiến với tham nhũng (17/11/2015)
Sẽ thanh tra đột xuất nếu có dấu hiệu tham nhũng trước “hoàng hôn nhiệm kỳ” (17/11/2015)
Các cơ quan có thẩm quyền chưa chủ động xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập (15/11/2015)
Cao Bằng cần tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo trong đền bù giải tỏa đất đai (10/11/2015)
Đồng Nai thanh tra 600 doanh nghiệp FDI (06/11/2015)
 Trang 1 / 123 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hải Dương: 250/315 đơn vị thuộc diện thanh tra có sai phạm (23/12/2010)
Hợp tác tuyên truyền về hoạt động kiểm toán nhà nước (22/12/2010)
Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (21/12/2010)
Hải Dương: 8 đơn vị lập danh sách đề nghị hỗ trợ giá giống cây sai quy định (20/12/2010)
Hậu Giang: Kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng đất không đúng pháp luật (17/12/2010)
Đà Nẵng: Thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi trên 9 tỷ đồng (16/12/2010)
Bến Tre: Số đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật giảm (15/12/2010)
TP Hồ Chí Minh: Kiến nghị xử lý hành chính 65 tập thể, 289 cá nhân sai phạm (15/12/2010)
Bình Phước: Thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng (15/12/2010)
Cảnh cáo Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Techcombank (14/12/2010)
 Trang 1 / 192 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự
Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật
· Phê chuẩn danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu là Tổng Thư ký Quốc hội
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet