Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Có nên khôi phục chức năng kiểm sát chung cho Viện Kiểm sát?
15:48 | 28/02/2013

(ĐCSVN)Ngày 28/2, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Ngành lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại 65 điểm cầu. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là khôi phục chức năng kiểm sát chung cho VKS.

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Sửa đổi Hiến pháp là công việc hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến mỗi người dân và toàn xã hội, trong đó có thiết chế VKSND. Lần đầu tiên, VKSNDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến với sự tham gia đông đủ của Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên 3 cấp kiểm sát. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên toàn Ngành đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp. Đồng thời, thông qua Hội nghị này sẽ góp phần làm cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chế định VKSND trong Hiến pháp, từ đó đóng góp tích cực vào việc sửa đổi Hiến pháp nói chung và chế định VKSND nói riêng.

 

 Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.
(Ảnh: TH).


Tại Hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình với quy định tại Điều 112 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp về chức năng, nhiệm vụ của VKSND. Trong đó, đã tiếp tục ghi nhận và khẳng định VKSND thực hiện hai chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là phù hợp, bảo đảm quán triệt, thể chế hóa, tuân thủ đúng các chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, từ thực tiễn 10 năm không thực hiện chức năng kiểm sát chung (trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội) của VKSND do Luật tổ chức VKSND 2002 quy định bỏ chức năng này, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Nguyễn Quang Thành đã chỉ ra: Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, vi phạm về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua đã xảy ra có nơi, có lúc nghiêm trọng như vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng), cũng như đã xảy ra nhiều trường hợp xử phạt hành chính không đúng pháp luật, bỏ lọt tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước, cá nhân gây ra khiếu kiện hành chính kéo dài, vượt cấp. Công tác quản lý xã hôi, quản lý kinh tế còn nhiều sơ hở, bất cập... đã và đang tạo nên nhiều bức xúc trong dân. Trong khi, đây là cơ chế kiểm tra nội bộ nên rất khó bảo đảm tính khách quan trong quá trình kiểm tra vi phạm cũng như quyết định xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm của các cơ quan hành chính công.

Từ những phân tích trên, ông Nguyễn Quang Thành đề nghị giao chức năng kiểm sát văn bản pháp quy, kiểm sát việc xử lý vi phạm hành chính cho VKS để đảm bảo pháp luật được thực thi thống nhất, hạn chế những hậu quả lớn do việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với hiến pháp và pháp luật ở các cấp, qua đó góp phần thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Song, ông Thành cũng cho rằng cần nghiên cứu thấu đáo để thực hiện những vấn đề đặt ra như vị trí của VKSND trong bộ máy nhà nước; phạm vi chức năng kiểm sát đến đâu? Phương thức thực hiện như thế nào để không trùng lắp với các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra của các cơ quan khác?

Bàn về quy định này, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước Đoàn Văn Bắc cũng nêu rõ: khoản 3 Điều 112 đã quy định nhiệm vụ của VKS là “bảo vệ pháp luật”. Nếu quy định như dự thảo Hiến pháp thì VKS chỉ bảo vệ pháp luật về hình sự, dân sự... còn các luật khác về hành chính, kinh tế ... thì VKS không thể bảo vệ nếu không khôi phục chức năng kiểm sát chung cho VKS như đã được quy định tại Hiến pháp 1959 và 1992.

Theo Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy, ngoài hai chức năng hiến định nêu trên, pháp luật hiện hành còn giao VKS thực hiện một số nhiệm vụ như: thống kê tội phạm; làm đầu mối về tương trợ tư pháp về hình sự; dẫn độ; chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Các nhiệm vụ này không thuộc chức năng công tố, cũng không thuộc phạm vi chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp. Do vậy, để phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ VKS được giao đảm nhiệm, đáp ứng các yêu cầu mới về kỹ thuật lập hiến, đề nghị bổ sung khoản 1 Điều 112 theo hướng “VKSND thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện nhiệm vụ khác do luật định”.

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TH)


Ở một khía cạnh khác, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tiến Sơn nhận định: Đấu tranh phòng chống tham nhũng là một yêu cầu cấp bách, quyết liệt của Đảng, Nhà nước ta với sự kỳ vọng rất lớn của nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cần thiết đề cập đến nhiệm vụ trọng yếu này. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Sơn kiến nghị Quốc hội có thể thành lập Ủy ban về phòng chống tham nhũng (phương án 1) hoặc Quốc hội trao cho VKSNDTC có thẩm quyền điều tra tội phạm về tham nhũng (phương án 2) . Ông Nguyễn Tiến Sơn cho rằng, phương án thứ 2 là khả thi hơn bởi lẽ tổng kết thực tiễn hoạt động của cơ quan điều tra VKSNDTC ba năm gần đây cho thấy, số lượng các vụ án tham nhũng được phát hiện trong hoạt động tư pháp chiếm tỷ lệ khá cao (41,8%) trong tổng số các vụ án đã khởi tố, điều tra, thụ lý. Như vậy, nếu được tăng cường lực lượng và thành lập các phòng điều tra ở khu vực và được mở rộng thẩm quyền điều tra đối với tội phạm về tham nhũng ở tất cả các lĩnh vực thì cơ quan điều tra của VKSND sẽ có điều kiện và khả năng đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng. Vì vậy, ông Nguyễn Tiến Sơn đề nghị bổ sung vào Khoản 9 Điều 75 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội như sau: “Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thành lập cơ quan độc lập về phòng chống tham nhũng, thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính...’.Căn cứ vào quy định của Hiến pháp nêu trên, Luật tổ chức VKSND, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sẽ quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động, thẩm quyền của VKSND trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Về Điều 113 Dự thảo, Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định Vũ Xuân Trường (Đại biểu QH khóa XIII) nêu ý kiến: Dự thảo lần này đã quy định rõ Viện trưởng VKSNDTC do Quốc hội bầu nhưng theo ông Vũ Xuân Trường, cần bổ sung thêm một ý là “Viện trưởng VKSNDTC do Quốc hội bầu trong số Đại biểu Quốc hội” nhằm khẳng định rõ Viện trưởng VKSNDTC phải là một trong số những Đại biểu Quốc hội được nhân dân trực tiếp bầu ra. Do đó, Viện trưởng VKSNDTC không chỉ làm tốt nhiệm vụ Viện trưởng mà còn phải làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân./.

Các từ khóa theo tin:

Thu Hằng

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (24/11/2015)
Diễn đàn quốc gia “Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005” (24/11/2015)
Quốc hội thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (24/11/2015)
Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (24/11/2015)
22/5/2016: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (24/11/2015)
Hướng dẫn Luật Đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài (23/11/2015)
Khen thưởng CSGT Quảng Bình về thành tích bắt giữ đối tượng vận chuyển 11kg cần sa (23/11/2015)
Phân công soạn thảo 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (23/11/2015)
Quốc hội thông qua Luật Khí tượng Thủy văn (23/11/2015)
Quảng Ninh: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí (23/11/2015)
 Trang 1 / 711 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (28/02/2013)
Lai Châu: Nguy cơ tái diễn tình trạng khai thác trái phép khoáng sản (28/02/2013)
Giám đốc “vẽ” dự án bất động sản (BĐS), lừa hàng chục tỷ đồng (28/02/2013)
Phá vỡ mắt xích đường dây ma túy lớn ở Hải Phòng (28/02/2013)
Bình Thuận: Hơn 13.000 phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý (28/02/2013)
"Người dân đã giao quyền lực thì phải có cơ chế kiểm soát" (28/02/2013)
Khẳng định sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng với Lực lượng Công an nhân dân (28/02/2013)
Góp ý sửa đổi Luật Đất đai: "Cái lớn nhất là người cày phải có ruộng" (28/02/2013)
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: "Lời nói đầu" còn một số hạn chế (28/02/2013)
Các địa phương tích cực triển khai góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (27/02/2013)
 Trang 1 / 1728 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· Hà Nội: Trao Quyết định phân công công tác cán bộ nguồn Dân vận và Văn phòng cấp ủy
· 22/5/2016: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
· Quốc hội thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rời Hà Nội, lên đường thăm Đức
· Việt Nam sẽ vào tốp 10 nhà xuất khẩu lớn thế giới vào năm 2050
· Bộ Xây dựng thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội
· 225 loại thuốc mới được sáng chế và sử dụng trong 5 năm tới
· Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet