Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc
18:08 | 30/03/2012

(ĐCSVN) - Ngày 30/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì Hội nghị "Đánh giá công tác tăng cường cán bộ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và vận động quần chúng ở địa bàn trọng yếu, biên giới, vùng cao Tây Bắc". 
 

 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị -  Ảnh: Phạm Cường


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, trong những năm qua, công tác tăng cường cán bộ xuống cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cấp cơ sở; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hiện nay, 13 tỉnh trong vùng có tổng số 3.189 cán bộ luân chuyển, tăng cường.

Tại các xã đặc biệt khó khăn, nhiều tỉnh đã giao nhiệm vụ cho mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ một xã. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã cử cán bộ xuống xã giúp chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Đội ngũ cán bộ tăng cường xuống cơ sở còn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, thực hiện “ba cùng” với nhân dân, vận động, phân tích, giải thích để người dân sống và làm việc theo pháp luật, không tin và nghe theo kẻ xấu.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là đối với các xã vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các địa phương đặc biệt quan tâm. Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên tại các bản vùng cao biên giới có nhiều đổi mới và thu hút được sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên. Số thôn, bản chưa có chi bộ giảm dần, đã xóa được nhiều thôn, bản "trắng" đảng viên. Hiện nay, toàn vùng có gần 595.000 đảng viên, trong đó có 45% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn, góp phần xây dựng chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Công tác vận động quần chúng dần đi vào chiều sâu và hướng mạnh về cơ sở; đã thực sự góp phần ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, tạo điều kiện cho đồng bào yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tăng cường cán bộ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và vận động quần chúng ở địa bàn trọng yếu, biên giới, vùng cao Tây Bắc vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: Hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; chưa thực sự phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân còn yếu; vẫn còn trên 2.300 thôn, bản chưa có chi bộ độc lập và 129 thôn, bản chưa có đảng viên; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao; tình trạng tái nghèo còn tiếp diễn...

Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở; chưa thực sự quan tâm đến công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Chế độ, chính sách, các điều kiện cho cán bộ, tăng cường cơ sở như: Kinh phí, phương tiện, chỗ ở... chưa đảm bảo. Kinh phí cho hoạt động của các đoàn thể chính trị ở cơ sở còn ít. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhận thức, trình độ dân trí còn hạn chế.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh cao những kết quả đạt được trong công tác tăng cường cán bộ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và vận động quần chúng ở địa bàn trọng yếu, biên giới, vùng cao Tây Bắc thời gian qua. Đồng chí khẳng định, nhiều địa phương đã có những sáng tạo và nhiều chính sách đãi ngộ giúp cho cán bộ tăng cường yên tâm công tác; các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân bám bản, bám rừng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác công tác tăng cường cán bộ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và vận động quần chúng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ; tiếp tục quan tâm đến công tác luân chuyển và tăng cường cán bộ xuống cơ sở, đặc biệt là cán bộ chủ chốt ở các xã biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh ...

 

 Quang cảnh Hội nghị -  Ảnh: Phạm Cường


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chi bộ; phấn đấu tăng dần số lượng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giảm dần và tiến tới không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tiếp tục rà soát hoạt động của chính quyền cơ sở địa bàn trọng yếu, biên giới, vùng cao; tiếp tục đầu tư nguồn lực; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết công việc cho người dân nhanh gọn, hiệu quả. 

Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác giám sát, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi nhân dân tham gia các phong trào quần chúng, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn cơ sở.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp uỷ trên cơ sở công tác quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa về trình độ và chính sách đặc thù cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số ở địa bàn trọng yếu, vùng cao, biên giới...

Cùng với các giải pháp trên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương cần tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp đặc điểm và điều kiện thực tế, tập trung vào những lĩnh vực thuộc về thế mạnh của mỗi địa phương; nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, đảm bảo cuộc sống ấm no, ổn định; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; đồng thời, có các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng khó khăn, ổn định và cải thiện đời sống cho nhân dân./.

Các từ khóa theo tin:

Trọng Hậu

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet