Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Phú Yên hiện nay
16:25 | 24/09/2008
(ĐCSVN)- Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cấp xã, trong thời gian qua công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở được các cấp uỷ quan tâm, nhờ đó đã đạt được một số thành quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã của tỉnh nhà.
Tỉnh Phú Yên nằm ở duyên hải Nam Trung bộ, với tổng diện tích tự nhiên là 5.045 km2, dân số hơn 885.000 người. Phú Yên có 8 huyện và 1 thành phố với 106 xã, phường, thị trấn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước nói chung, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nói riêng, cũng như thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì vấn đề mấu chốt là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
Chỉ tính riêng năm 2007 đã bầu bổ sung và chỉ định 18 bí thư, 12 phó bí thư, 05 chủ tịch, 06 phó chủ tịch, 21 uỷ viên thường vụ và 86 cấp uỷ viên xã, phường, thị trấn. Các cấp uỷ đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch cán bộ A1 (2010-2015), 106 xã, phường, thị trấn đã quy hoạch được 2.428 cấp uỷ viên (đạt hệ số 1,99), trong đó: cán bộ nữ 549 đ/c (22,61%), cán bộ dân tộc ít người 3 huyện miền núi 238 đ/c (35,31%). Trên cơ sở quy hoạch, các cấp uỷ đã cử cán bộ học lý luận chính trị cao cấp, trung cấp và sơ cấp; 107 cán bộ, công chức xã theo học các lớp đại học, 26 đ/c học cao đẳng; mở các lớp về công tác vận động quần chúng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên và hàng chục lớp cán bộ chính quyền cơ sở.
Tuy đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những đến nay vẫn còn nhiều chức danh chưa đạt chuẩn. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Phú Yên hiện nay còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu của thời kỳ mới. Số cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ học vấn cấp 1 còn 2,37%, cấp 2 là 25,72%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ sơ cấp 6,32%, trung cấp 21,51%, cao đẳng 0,53% và đại học 11,85%; trình độ lý luận chính trị sơ cấp 32,05%, trung cấp 44,69%, cao cấp và cử nhân 4,57%; trình độ quản lý nhà nước 32,48%. Như vậy, cán bộ chuyên trách cấp xã chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ là 59,79%; chưa qua đào tạo lý luận chính trị là 18,69% và chưa qua đào tạo quản lý nhà nước là 67,52%. Hơn nữa, tuổi đời của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã trên 51 tuổi còn chiếm tỷ lệ lớn. Số cán bộ công chức cấp xã trình độ học vấn tiểu học vẫn còn...
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Phú Yên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, xin đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau:
Một là, Cấp uỷ các cấp và các cơ quan chức năng cần nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trên cơ sở đó làm tốt công tác quy hoạch cũng như thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Trong quy hoạch cán bộ cần phải theo phương châm “động” và “mở”, phải đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Cần chú ý trong việc gắn xây dựng và thực hiện quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải cụ thể từng chức danh. Trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức phải vận dụng và thực hiện tốt quy chế về công tác cán bộ, nhất là quy chế về đánh giá, tuyển chọn, sử dụng, đề bạt; phát huy vai trò của tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và mở rộng dân chủ với nhân dân.
Hai là, Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng chuẩn hoá gắn với quy hoạch. Thực hiện đào tạo theo địa chỉ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Cần quán triệt phương châm đào tạo cơ bản, thiết thực, vững chắc. Bên cạnh đó, cần chú trọng việc đào tạo lại cán bộ, công chức theo định kỳ với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học, trong đó chú ý tăng cường bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính, pháp luật và các kỹ năng hoạt động, công tác ở cơ sở.
Ba là, Gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng cán bộ. Mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển đã được đào tạo đạt chuẩn chức danh giữ các chức vụ phù hợp với chuyên môn đào tạo; thu hút sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về công tác nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng kép kín, cục bộ, địa phương trong bố trí các chức danh chủ chốt ở cấp xã. Bố trí 05% biên chế dự phòng để thực hiện luân chuyển cán bộ của tỉnh, huyện, thành phố về làm cán bộ chủ chốt. Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của huyện, thành phố có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm về giữ các chức danh chủ chốt ở những xã, phường, thị trấn còn nhiều cán bộ chủ chốt chưa đạt chuẩn, nơi tình hình phức tạp, yếu kém để vừa củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, vừa tạo điều kiện cho số cán bộ chưa đạt chuẩn đi đào tạo.
Bốn là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của cấp trên, nhất là cấp huyện đối với công tác cán bộ cấp xã. Cấp uỷ và UBKT cấp uỷ cấp huyện cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, đảm bảo công tác cán bộ cấp xã thực hiện đúng quan điểm, định hướng của Đảng. Định kỳ tổng kết công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, có chính sách động viên, khen thưởng cũng như kỷ luật kịp thời, đúng đắn. Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan tham mưu công tác cán bộ cấp huyện và các đồng chí cấp uỷ viên được phân công phụ trách cơ sở trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
Thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên, Phú Yên sẽ có được một đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên, cơ cấu hợp lý, góp phần đưa sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà ngày càng phát triển, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nguyễn Thành Sơn
Trường Chính trị Phú Yên

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet