Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Công tác điều động, luân chuyển cán bộ của Hà Nội: Bảo đảm nề nếp, chất lượng, hiệu quả
16:27 | 15/07/2009

 Từ năm 2002, thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ và Thông báo 127 của Bộ Chính trị (khóa IX và khóa X) về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Hà Nội có 531 cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; các quận, huyện ủy, thị ủy thực hiện luân chuyển, điều động 636 cán bộ.

Qua thực tế cho thấy, đây là cơ hội để tạo nguồn cán bộ dồi dào, có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, được rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo ngay ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/QH12 ngày 29-5-2008 của QH về mở rộng địa giới hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nhanh chóng sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ. Sau ngày hợp nhất, mặc dù công việc đòi hỏi phải khẩn trương, kịp thời nhưng công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo vẫn bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục, công khai dân chủ, đúng thẩm quyền, tạo động lực để ổn định và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp tổ chức, cán bộ, thực tế là số lượng cán bộ chủ chốt của thành phố đông, nhiều đồng chí chưa trải qua công tác lãnh đạo chủ chốt các quận, huyện, một số cán bộ khi phân công nhiệm vụ chưa phù hợp chuyên môn nên hiệu quả công tác chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ những kinh nghiệm trong luân chuyển, điều động cán bộ những năm qua, để tiếp tục chủ động về công tác cán bộ, đồng thời thực hiện việc phân công, sử dụng, đào tạo cán bộ hợp lý, hiệu quả, thực hiện khâu đột phá là công tác cán bộ, ngày 25-12-2008, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 11-KH/TU về công tác luân chuyển, điều động cán bộ để tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Kế hoạch 11-KH/TU đã nêu rõ nguyên tắc khi thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ. Theo đó, đối tượng luân chuyển, điều động là những cán bộ chủ chốt sở, ban, ngành của thành phố (nam dưới 54 tuổi, nữ dưới 49 tuổi) chưa tham gia lãnh đạo chủ chốt ở quận, huyện, thị xã; cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ chủ chốt của thành phố; cán bộ đang là lãnh đạo, quản lý tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Về phân công nhiệm vụ, theo đúng chuyên môn của cán bộ. Những đồng chí có khả năng phát triển, có thể luân chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác để đào tạo, bồi dưỡng phục vụ cho quy hoạch cán bộ. Những đồng chí có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sâu được phân công phụ trách những lĩnh vực chuyên môn phù hợp. Những đồng chí năng lực, trình độ không phù hợp với công việc đang được phân công cũng được điều chuyển làm công việc khác. Kế hoạch của Thành ủy cũng nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ thực hiện điều động, luân chuyển. Đó là, chống tư tưởng cục bộ, khép kín, không muốn nhận hoặc gây khó khăn cho cán bộ từ nơi khác chuyển về. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ không chấp hành quyết định điều động, luân chuyển mà không có lý do chính đáng và những cán bộ vì tư tưởng cục bộ, động cơ cá nhân mà cản trở, gây khó khăn, làm giảm uy tín người được điều động tới, hoặc lợi dụng việc luân chuyển cán bộ đưa người không hợp với mình đi nơi khác. Sau mỗi năm công tác, cấp ủy, chính quyền quản lý cán bộ luân chuyển cần nhận xét, đánh giá về cán bộ luân chuyển. Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong việc quy hoạch, điều động, luân chuyển, khuyến khích sự tự nguyện của cán bộ.

Sau khi có Kế hoạch 11-KH/TU, Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Có 111 đồng chí cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành thuộc diện cần phải luân chuyển, điều động do chưa kinh qua công tác lãnh đạo chủ chốt tại cơ sở, nhiều đồng chí cán bộ trẻ được quy hoạch vào các chức vụ cao hơn, nhưng thời gian đảm nhận công việc ngắn. Một số đồng chí khác có trình độ chuyên môn sâu, cần phải điều động tăng cường cho cơ sở hoặc bố trí cho phù hợp với khả năng chuyên môn. Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp với Sở Nội vụ họp với chủ tịch UBND, trưởng phòng nội vụ của 29 quận, huyện, thị ủy trực thuộc xác định cơ cấu, nguyên tắc bổ sung nhân sự phó chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Tất cả các quận, huyện thống nhất cao với phương án cho rút một ủy viên UBND của đơn vị để tiếp nhận, bổ sung một phó chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã. Ban Tổ chức Thành ủy gửi phiếu xin ý kiến chủ tịch UBND 29 quận, huyện, thị xã, đề xuất nguyện vọng bổ sung phó chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực mà địa phương đang cần. Trong đó, có 13 đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế, công nghiệp, giao thông công chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường và nhà đất; 8 đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phó chủ tịch UBND phụ trách tài chính, doanh nghiệp, quản lý đô thị; 7 đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phó chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội; 1 đơn vị có nhu cầu phó chủ tịch UBND phụ trách nông nghiệp, thủy lợi.

Căn cứ kết quả đánh giá cán bộ, công tác chuyên môn của từng cán bộ thuộc diện luân chuyển, điều động, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đảng ủy, ban giám đốc các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất danh sách cán bộ luân chuyển. Bên cạnh đó, giao Ban Tổ chức Thành ủy dự kiến số lượng, sắp xếp phân công cán bộ đến các đơn vị phù hợp với điều kiện chuyên môn, khả năng đảm nhận công việc, hoàn cảnh gia đình… Do số lượng cán bộ luân chuyển, điều động đông, nên Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chia thành ba đợt. Trong ba đợt luân chuyển, Thành ủy thực hiện quy trình công khai, dân chủ, khoa học, báo cáo từng trường hợp cụ thể với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để nghiên cứu, quyết định. Các đồng chí được luân chuyển, điều động đều được lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đồng chí. Các trường hợp luân chuyển, điều động đều được Ban Thường vụ bỏ phiếu kín với tỷ lệ thống nhất cao. Kết quả ba đợt, Thành ủy đã tổ chức phân công công tác, luân chuyển, điều động 55 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí thành ủy viên; 13 đồng chí trưởng, phó các ban đảng; 25 đồng chí giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành; 6 đồng chí trưởng, phó các đoàn thể chính trị của thành phố… Có 46 đồng chí luân chuyển, điều động từ thành phố về cơ sở, 2 đồng chí luân chuyển, điều động từ cơ sở về thành phố, 7 đồng chí luân chuyển, điều động giữa các đơn vị, sở, ban, ngành. Sau khi Thành ủy luân chuyển, điều động đối với các đồng chí được chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư các quận, huyện, thị ủy đều đã được phân công giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực công tác cơ bản phù hợp đúng với năng lực sở trường của từng đồng chí. Đối với các trường hợp bầu bổ sung phó chủ tịch UBND các quận, huyện, các đơn vị đã tổ chức tốt công tác bầu cử bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng luật, kết quả đều đạt tỷ lệ cao, hơn 90% (một trường hợp thấp nhất cũng đạt hơn 76%).

Kế hoạch 11-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã được quán triệt tới tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, qua triển khai đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, góp phần đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp trong thời kỳ mới (đặc biệt là sau khi hợp nhất). Nhiều cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về công tác luân chuyển cán bộ, nhận thức rõ luân chuyển cán bộ là một yêu cầu, đòi hỏi khách quan của công tác cán bộ. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, thực hiện tốt hơn công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ. Nhiều địa phương, đơn vị, sở, ban, ngành thành phố đã xây dựng được quy hoạch cán bộ, tạo được nguồn cán bộ kế cận, từng bước khắc phục tình trạng hụt hẫng, bị động và trì trệ trong công tác cán bộ. Hầu hết cán bộ được luân chuyển về quận, huyện, thị xã trong thời gian qua đều là cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực đặc thù của các sở, ban, ngành thành phố. Sau khi được luân chuyển, hầu hết cán bộ đã bước đầu tiếp cận với điều kiện, môi trường làm việc mới, phát huy được khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm, một số đồng chí đã được cấp ủy địa phương quy hoạch vào vị trí lãnh đạo cao hơn. Đối với bản thân cán bộ luân chuyển, đây cũng là điều kiện để có bước trưởng thành, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức và có phương pháp lãnh đạo toàn diện hơn. Việc bổ sung thêm chức danh phó bí thư và phó chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã đã giúp lãnh đạo các địa phương kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc khắc phục những yếu kém trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Có được những kết quả bước đầu nêu trên là do các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch của cấp trên, có sự chủ động, chuẩn bị tích cực, thống nhất cao trong việc chỉ đạo thực hiện, kết hợp chặt chẽ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sắp xếp, sử dụng và luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa quan tâm bảo đảm sự ổn định, vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu phát triển của đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tư tưởng và công tác tổ chức.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 11-KH/TU của Thành ủy phần lớn mới chỉ luân chuyển từ các sở, ban, ngành thành phố xuống địa phương. Một số nơi còn chậm trong thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ từ đó chưa có kế hoạch cụ thể thực hiện luân chuyển cán bộ, ngay trong địa phương, đơn vị mình. Có nơi còn nhầm lẫn việc luân chuyển cán bộ theo quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng lâu dài với việc điều động, bố trí cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ trước mắt. Một số ít cán bộ luân chuyển còn chưa nắm bắt, theo kịp với thực tiễn, mức độ đóng góp cho cơ sở còn hạn chế, cá biệt có đồng chí còn ngần ngại, băn khoăn khi được giao nhiệm vụ ở địa phương khác, ngành khác.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch 11-KH/TU của Thành ủy về chủ trương tăng thêm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt đối với các địa phương, trong thời gian tới đề nghị Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND thành phố, các ban đảng Thành ủy (trực tiếp là Ban Tổ chức Thành ủy), Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc cần làm tốt một số nội dung sau:

- Tổ chức sơ kết thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Nội dung tổng kết phải đánh giá được tình hình luân chuyển cán bộ trong thời gian qua, khẳng định những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đề ra những việc cần làm, các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác luân chuyển, điều động cán bộ.

- Từ nay đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, cả luân chuyển dọc, ngang, lên, xuống. Kết hợp chặt chẽ việc luân chuyển cán bộ với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Trong quá trình thực hiện luân chuyển cán bộ phải kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với công tác tư tưởng, vừa động viên, khuyến khích tính tự giác của cán bộ, đảng viên, vừa yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành quyết định điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Phải căn cứ sở trường, năng lực của cán bộ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và ý định bố trí cán bộ sau luân chuyển để chọn lựa cán bộ, địa bàn luân chuyển cho phù hợp, chống tư tưởng cục bộ, khép kín, không muốn nhận người từ nơi khác đến hoặc lợi dụng luân chuyển để đưa người trung thực, thẳng thắn, người có năng lực nhưng không hợp với mình đi nơi khác, đồng thời khắc phục được nhận thức sai lệch cho rằng cán bộ đã qua luân chuyển phải được bố trí ở vị trí công tác cao hơn. Cần kết hợp luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý để đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ lâu dài với việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, chuyên gia giỏi trên từng lĩnh vực, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ đến năm 2020 theo Kết luận của Hội nghị TƯ 9 (khóa X), phải phấn đấu để công tác điều động, luân chuyển cán bộ trở thành nền nếp, thường xuyên và có chất lượng.

 

Các từ khóa theo tin:

(Theo báo Hà Nội mới)

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3
· Phó Tổng thống Cộng hòa Bulgaria thăm chính thức Việt Nam
· Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật về hội
· Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Từ ngày 1/12: Hà Nội chính thức xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Viện Koerber – Trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Đức
· Quốc hội thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi)
*Bổ sung trách nhiệm hình sự pháp nhân
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet