Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
11:31 | 29/01/2012

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trực Tỉnh ủy Hậu Giang.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: “Tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên…”. Từ đó cho thấy, Tỉnh ủy xác định xây dựng hệ thống chính trị có vai trò quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong đó, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ hàng đầu, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Năm 2011, là năm đầu triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh định hướng, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng ngay từ đầu năm. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự nỗ lực quyết tâm của các ngành, các cấp, từ tỉnh đến cơ sở; sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, công tác xây dựng hệ thống chính trị bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, là tiền đề, là cơ sở để Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong những năm tiếp theo.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vì vậy, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Trước hết, Tỉnh ủy tập trung triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản cụ thể hóa, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, như: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; Nghị quyết về công tác cán bộ giai đoạn 2010-2015; Nghị quyết về xây dựng thị xã Ngã Bảy đến năm 2015 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III,… Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết,… của Trung ương. Việc đề ra các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy được đổi mới cả về phương pháp và nội dung, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, nên việc triển khai, thực hiện ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên một số lĩnh vực quan trọng, qua đó rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong thời gian tới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng, chính trị, trong sạch về đạo đức lối sống, có tinh thần cách mạng, tận tụy phục vụ lợi ích của Đảng và của nhân dân. Thông qua việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhất là phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tính chất quyết định đến toàn bộ công tác xây dựng Đảng là củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ, nên ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là phân công cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực trọng yếu theo yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là quan tâm công tác quy hoạch cán bộ (A1) cho nhiệm kỳ tới. Nhờ làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng trong tỉnh.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Hậu Giang đang tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động có ý nghĩa rất quan trọng này, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp năm mới - Xuân Nhâm Thìn 2012, kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, dân và quân tỉnh Hậu Giang sức khỏe, hạnh phúc, an khang - thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới.

Các từ khóa theo tin:

Huỳnh Thanh Tạo, UVBTV Tỉnh ủy, Trực Tỉnh ủy

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đảng bộ huyện Châu Thành (Hậu Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (15/07/2015)
Hậu Giang nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông (18/07/2014)
Hậu Giang: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (17/05/2014)
Hậu Giang: Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và phong, truy tặng danh hiệu cho 357 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (07/05/2014)
Huyện Vị Thủy (Hậu Giang): Họp mặt các chức sắc, chức việc tiêu biểu (14/03/2014)
Bất cập trong chuyển đổi giống mía (27/02/2014)
Phòng trừ rầy nâu hướng đến giải pháp sinh học (21/02/2014)
Khả năng thiếu máy cắt gặt đập liên hợp vào đợt thu hoạch cao điểm (13/02/2014)
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề ra nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm (13/02/2014)
Năm 2014, Tp Vị Thanh phấn đấu giảm 1% hộ nghèo (13/02/2014)
 Trang 1 / 23 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hậu Giang: Thăm và tặng quà tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012 cho trên 142.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và bảo trợ xã hội (17/01/2012)
Hậu Giang: Họp mặt mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 (16/01/2012)
Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng kết hoạt động năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (14/01/2012)
Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 (11/01/2012)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước (2006 -2011) (09/01/2012)
Hậu Giang: Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2012 (06/01/2012)
Nâng cao chất lượng hiệu quả trong khám và chữa bệnh (06/01/2012)
Sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long hướng tới cánh đồng mẫu lớn (04/01/2012)
Đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ tết (04/01/2012)
Hậu Giang: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011 (31/12/2011)
 Trang 1 / 6 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet