Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bằng những chương trình hành động cụ thể
20:11 | 07/06/2011

(ĐCSVN)- Tại các Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các chương trình hành động đã đề ra. Với những chương trình hành động cụ thế, thiết thực các địa phương đang từng bước đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

* Tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và các báo cáo viên của tỉnh.


Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội XI của Đảng
tại Hoà Bình. Ảnh: Báo Hoà Bình


Tỉnh uỷ Hoà Bình đã đề ra 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Theo đó, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 13%, Hoà Bình chú trọng các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững; đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển công nghiệp và dịch vụ. Tỉnh quan tâm quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển vùng động lực và thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; phát triển văn hoá - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Các địa phương trong tỉnh gắn việc học tập Nghị quyết với việc xây dựng chương trình hành động một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương và tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; trước mắt tập trung kiềm chế lạm phát, đảm bảo tiết kiệm và an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

* Ngày 7/6, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng với sự tham gia của trên 200 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng phải gắn với chương trình hành động cụ thể của từng cấp ủy Đảng, từng ngành, địa phương, đơn vị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/6.

* Sáng 7/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến 181 điểm học tập, quán triệt cho hơn 40.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đây là một nét mới, nhằm quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới đông đảo cán bộ và nhân trong tỉnh, tránh tình trạng phô trương, hình thức, gây lãng phí.

Trong thời gian 2 ngày, các cán bộ, đảng viên được nghe phổ biến các nội dung cơ bản trong Nghị quyết XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta giai đoạn 2011 - 2020; Điều lệ Đảng; quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh...

Đồng chí Lê Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam yêu cầu: các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng một cách sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Mỗi một cá nhân phải nói và hành động theo Nghị quyết; triển khai kế hoạch để từng cấp, từng ngành học tập và quán triệt Nghị quyết XI của Đảng, tạo thành một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực. Từng cấp ủy, ban, ngành phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết đã đề ra. Cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân tiếp cận và thấm nhuần Nghị quyết XI của Đảng; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo ra một sinh khí mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã đề ra.

* Trong 2 ngày 6 và 7/6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gắn với Chương trình hành động của Thành ủy TP cho hơn 500 cán bộ chủ chốt và cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ cùng toàn thể đội ngũ báo cáo viên thuộc Ban tuyên giáo Thành uỷ.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, quán triệt 4 chuyên đề lớn của Nghị quyết lần thứ XI của Đảng về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Điều lệ Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ yêu cầu đợt học tập, quán triệt Nghị quyết phải thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa hình thức. Qua đợt học tập, các đại biểu sẽ phải tham gia viết “bài thu hoạch” trong đó các cán bộ chủ chốt từng địa phương, đơn vị phải soi rọi nội dung học tập gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Chương trình hành động của Thành ủy TP. Cần Thơ, của Đại hội đảng bộ của từng địa phương, từng ngành, từng cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trong đó, chú trọng liên kết việc thực hiện Kết luận số 02 KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2011.

Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố, từ nay đến 30/7, TP. Cần Thơ sẽ tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên báo, đài và văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố; cán bộ chủ chốt các Liên hiệp, các Hội chuyên ngành, cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và lực lượng trí thức tiêu biểu của thành phố. Sau đó tiếp tục triển khai học tập rộng rãi xuống các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Riêng Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an thành phố sẽ tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng theo kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 9 và Đảng ủy Công an Trung ương...

* Tỉnh ủy Cà Mau triển khai nhiều chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, góp phần vào thành công trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, tỉnh tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp và quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác này trong năm nay làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tỉnh tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ về giao thông, thủy lợi, các khu đô thị động lực, khu kinh tế, khu công nghiệp, giáo dục, y tế và các công trình phục vụ dân sinh khác.

Tỉnh đầu tư phát triển kinh tế sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp, tiếp tục khẳng định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm, lúa giai đoạn 2009 - 2012 và định hướng 2015; xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp và xây dựng, ưu tiên cho công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thiện đầu tư cụm Công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau và phát triển các ngành công nghiệp gắn liền với cụm công nghiệp này; xây dựng đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp Khánh An, Hòa Trung, Năm Căn, Sông Đốc, Khu kinh tế biển Năm Căn và các khu đô thị động lực. Cà Mau phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, biển đảo; tập trung đầu tư hoàn thiện Khu du lịch mũi Cà Mau kết hợp đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch vốn là thế mạnh của tỉnh; sắp xếp, xây dựng phát triển các khu thương mại theo hướng hiện dại, chợ đầu mối và phát triển hệ thống chợ nông thôn.

Tỉnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao của tỉnh; xây dựng các điểm di tích lịch sử căn cứ Xứ ủy Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn 1949 - 1955) tại Cà Mau…; triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biển đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển Khu dự trữ sinh quyển thế giới mũi Cà Mau; thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động - việc làm, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, thể dục thể thao và các chính sách an sinh xã hội./.

Các từ khóa theo tin:

Nguyễn Hiền (tổng hợp)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (27/11/2015)
Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (24/11/2015)
Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể (20/11/2015)
Tọa đàm “Ý Đảng - lòng dân từ hiệu quả góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng” (19/11/2015)
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh: Đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống (19/11/2015)
Tạo sức mạnh khối đại đoàn kết từ các phong trào thi đua, cuộc vận động (16/11/2015)
Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/11/2015)
Lào Cai: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa IX đến cán bộ chủ chốt (10/11/2015)
Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân đóng góp với Đảng (10/11/2015)
Kon Tum: Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 khóa XI (10/11/2015)
 Trang 1 / 125 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực miền Trung - Tây Nguyên (07/06/2011)
Huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (06/06/2011)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho văn nghệ sỹ khu vực phía Nam (03/06/2011)
Quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan khoa học, kỹ thuật khu vực phía Nam (02/06/2011)
Giải thích 87 thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng (01/06/2011)
Đảng bộ Văn phòng Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (01/06/2011)
Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội Đảng XI, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho cán bộ chuyên trách công đoàn (01/06/2011)
Vĩnh Long: Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (01/06/2011)
Cà Mau: Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (31/05/2011)
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ lãnh đạo khối báo chí - xuất bản khu vực phía Nam (31/05/2011)
 Trang 1 / 89 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet