Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Công tác tư tưởng trong quân đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
06:31 | 27/04/2010

(ĐCSVN) - Công tác tư tưởng trong quân đội là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị-tinh thần của quân đội, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, xây dựng quân đội, Đảng ta luôn luôn coi trọng xây dựng chất lượng chính trị của quân đội, coi đó là một vấn đề căn bản trong cuộc đâú tranh cách mạng…làm gốc cho mọi vấn đề khác, của mọi hoạt động quân sự. Sức mạnh của Quân đội là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố: chính trị, tinh thần, tổ chức, trang bị kỹ thuật, trình độ khoa học, nghệ thuật quân sự.. Các yếu tố đó quan hệ chặt chẽ, khăng khít hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Tất cả đều phải được phát huy đầy đủ, song yếu tố chính trị - tinh thần là yếu tố cơ bản nhất, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh của quân đội. Nhận thức đầy đủ vấn đề đó, phát huy và kế thừa những kinh nghiệm sâu sắc của công tác tư tưởng trong kháng chiến chống Pháp được vận dụng và phát triển trong điều kiện mới-chống Mỹ, cứu nước.

Thực tiễn đã chứng minh: trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác tư tưởng đã chủ động, nhạy bén, bám sát từng chiến trường, dự báo xu hướng vận động của tình hình, tham mưu cho Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đề ra chủ trương, phương hướng đúng đắn về các hoạt động công tác tư tưởng văn hoá trong quân đội; đã giáo dục chính trị, tuyên truyền quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chỉnh huấn, tập huấn, nâng cao bản lĩnh, trình độ chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, “Đâu có giặc là ta cứ đi” và đã đi đến trận đánh cuối cùng.

Giáo dục quán triệt cho bộ đội nhận thức sâu sắc và nhất trí cao đường lối, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương (khoá II), về quyết tâm chiến lược “bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, Đứng trước kẻ thù được coi là giàu mạnh nhất thế giới, quân đội của chúng được trang bị đến “tận chân răng”, tinh thần chiến đấu của bộ đội ta luôn vững vàng quyết đánh, quyết thắng và đã biết đánh, quyết thắng chúng, thể hiện rõ nhất là những giai đoạn bước ngoặt của cuộc kháng chiến. Khi Mỹ đưa quân vào miền Nam và sử dụng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc, trong bối cảnh cục diện chính trị thế giới vô cùng phức tạp, nhất là sự bất đồng trong phe xã hội chủ nghĩa, trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế về quan điểm đánh giá bản chất, sức mạnh của đế quốc Mỹ. Công tác tư tưởng đã tập trung giáo dục cho bộ đội nhất trí cao độ với đường lối quan điểm của Đảng, đánh giá đúng kẻ thù, khẳng định “Mỹ giàu nhưng không mạnh”; xây dựng quyết tâm: quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và ý chí “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, bằng nhiều hình thức, phong phú, đã động viên, cổ vũ tinh thần toàn quân “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” lên đường giải phóng miền Nam. Từ kinh nghiệm của các trận đánh “tìm Mỹ mà diệt”, “tìm nguỵ mà đánh”, “mỗi viên đạn một quân thù”…, công tác tư tưởng đã tuyên truyền, giáo dục, thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong lòng mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần to lớn cùng quân dân miền Bắc, hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam anh dũng đập tan chiến lược “Chiến tranh đơn phương” của Mỹ (1954-1960)”, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt, từ 1961 đến giữa 1965”, chiến lược “Chiến tranh cục bộ, từ giữa năm 1965 đến 1968” ở chiến trường miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Mùa xuân năm 1968, công tác tư tưởng đã góp phần to lớn động viên cổ vũ bộ đội vượt qua gian khổ hy sinh, cùng toàn dân tổng tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường miền Nam, đánh thẳng vào sào huyệt quân thù, gây cho chúng tổn thất nặng nề, lung lay ý chí xâm lược, tạo nên bước ngặt của cuộc kháng chiến, buộc chúng phải chấp nhận ngừng ném bom miềm Bắc vô điều kiện và đàm phán với ta để tìm giải pháp cho cuộc chiến tranh xâm lược, chúng không hề nghĩ tới.

Năm 1972, công tác tư tưởng đã thành công trong việc xây dựng quyết tâm chiến đấu liên tục cho bộ đội ở cả hai miền Nam-Bắc, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, đập tan những động lực quân sự điên cuồng của Mỹ và tay sai. Đặc biệt là đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân (B52) của giặc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng, lập nên kỳ tích “Điện biên phủ trên không, đánh bại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh (1969-1972)” và ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký hiệp định Pari và rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Khi Hiệp định Pa ri được ký kết, công tác tư tưởng đã tập trung giáo dục cho bộ đội nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ mới, xây dựng tinh thần cách mạng tiến công, nhanh chóng khắc phục các biểu hiện của tư tưởng hoà bình chủ nghĩa, kiên quyết tấn công địch, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng xây dựng cho bộ đội ý chí quyết chiến, quyết thắng, tranh thủ tận dụng thời cơ, nắm vững quyết tâm chiến lược thần tốc, táo bạo, liên tục tiến công địch, nhanh chóng giành thắng lợi hoàn toàn.

Vai trò của công tác tư tưởng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ còn được thể hiện và phát huy cao độ tinh thần, ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ và hy sinh của đội ngũ cán bộ công tác tư tưởng, hàng trăm cán bộ phóng viên, biên tập viên, hoạ sĩ, giáo viên văn hoá, nhân viên câu lạc bộ có năng lực và kinh nghiệm công tác được bổ sung cho các chiến trường miền Nam, làm lòng cốt cho xây dựng, phát triển lực lượng tiến hành công tác tư tưởng, văn hoá của Quân giải phóng miềm Nam và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: Vừa cầm súng, vừa cầm bút, nhà văn cũng là chiến sĩ. Nhiều đồng chí bị thương, hy sinh ngay tại trận địa khi đang quay phim, chiếu phim, chụp ảnh hoặc đang diễn vân công cho bộ đội xem…

Công tác tư tưởng trong quân đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) đã góp phần to lớn trong việc quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng Việt Nam: Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, góp phần trực tiếp về chính trị đảm bảo vững chắc cho quân đội hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc chiến đấu giải phóng hoàn toàn miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc.

Phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, công tác tư tưởng trong quân đội trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Một là, tiếp tục giáo dục sâu rộng bài học bản chất truyền thống quân đội nhân dân; sự hy sinh cao cả và đóng góp to lớn của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc, ý chí quyết chiến, quyết thắng cho mỗi cán bộ chiến sĩ; hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Khắc phục tình trạng coi nhẹ, hình thức, đối phó, chất lượng chưa cao trong công tác giáo dục, truyền thụ lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong Quân đội phải hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Làm cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng và củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào mục tiêu, lý tưởng vào khả năng đánh thắng mọi kẻ thù của Quân đội ta.

Ba là, cần làm tốt việc nắm, quản lý, dự báo và xử lý đúng đắn các vấn đề về tư tưởng. Đây là 3 khâu có quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau, tạo tiền đề và đòi hỏi lẫn nhau trong công tác tư tưởng. Nếu không nắm và quản lý tốt tư tưởng thì không thể dự báo chính xác chiều hướng tư tưởng và do đó cũng không thể có những biện pháp xử lý đúng đắn, chính xác, có hiệu quả những tư tưởng nảy sinh. Ngược lại, nhu cầu xử lý các tình huống tư tưởng đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ và dự báo chính xác các tình huống tư tưởng nảy sinh. Để làm tốt 3 khâu trên đây cần có những biện pháp hữu hiệu đánh giá đúng đắn dư luận và tâm trạng dư luận xã hội; nhất là trong các tình huống xã hội nhạy cảm và có tác động lớn đến tư tưởng xã hội.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin lý luận và thông báo chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình thông tin đại chúng của Đảng, của Quân đội như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, nhất là công tác tuyên truyền miệng trong việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng: đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời sớm thông báo quan điểm thái độ của Đảng, Nhà nước, Quân đội về những sự kiện chính trị trên thế giới và trong nước mà công luận quan tâm, nhằm chủ động và kịp thời định hướng dư luận xã hội và tâm trạng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trên cơ sở đó mà cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho mọi cán bộ, đảng viên đấu tranh có cơ sở lý luận và thực tiễn chống lại sự xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tế mà các thế lực thù địch đưa ra.

Năm là, tăng cường đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", "Phi chính trị" hóa quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Đây là nhiệm vụ lớn, cấp bách, khẩn trương, cần phải được tiến hành một cách có tổ chức. Chống "diễn biến hoà bình", "Phi chính trị" hoá quân đội chỉ có thể có hiệu quả trong mối quan hệ với đấu tranh chống "tự diễn biến" trong nội bộ, gắn liền với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy Đảng, Nhà nước và nội bộ nhân dân. Quân đội là một bộ phân của hệ thống chính trị và của xã hội Việt Nam, cần phải tích cực tham gia có hiệu quả cuộc đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật độ, góp phần củng cố cơ sở chính trị - xã hội của sự nghiệp cách mạng, làm thất bại âm mưu "Phi chính trị" hoá quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

Sáu là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng cả về số lượng và chất lượng (kết hợp chuyên trách với kiêm nhiệm); đảm bảo cho đội ngũ này có trình độ chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, kỷ luật nghiêm, tác phong đúng đắn, luôn tôn trọng khách quan khoa học nhưng không xa rời tính đảng trong công tác tư tưởng, lý luận, luôn nhạy bén và có dũng khí đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, bảo vệ chân lý; đồng thời phải quan tâm giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn trong công tác và đời sống, giữ người bằng sự nghiệp, bằng tình cảm, bằng đãi ngộ thoả đáng để ổn định đội ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Ngày nay, để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh tương lai với vũ khí công nghệ cao là chủ yếu và phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở thì vai trò của yếu tố chính trị - tinh thần- vai trò của con người ngày càng được đề cao. Vì vậy, công tác tư tưởng phải tăng cường giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị truyền thống của Đảng, của dân tộc và của Quân đội nhằm hình thành mục tiêu, lý tưởng, tình cảm cao đẹp cho cán bộ, chiến sĩ; hun đúc ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh thân mình vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân./.

Các từ khóa theo tin:

Đại tá, TS Vũ Minh Thực, Cục Tuyên huấn TCCT

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Vietjet Air bắt đầu bán vé máy bay Tết Ất Mùi (12/09/2014)
Những bước chân không mỏi (08/09/2010)
Người thầy của tôi (08/09/2010)
Người cán bộ Tuyên huấn làm tốt công tác chính sách (08/09/2010)
Sống mãi với thời gian (08/09/2010)
Dấu ấn khó quên (27/06/2010)
Công tác tuyên huấn ở Bến Tre-Những kỷ niệm khó quên (26/06/2010)
Một vài kỷ niệm về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện Krông Pa (26/06/2010)
Bước chân chập chững vào nghề (15/06/2010)
Đồng chí Nguyễn văn Nhơn - Người dày công xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Bến Tre (15/06/2010)
 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Nếu được sống một kiếp nữa, vẫn trọn đời làm nghề biên tập sách (26/04/2010)
Từ một cuộc đấu tranh tư tưởng (21/04/2010)
Vui buồn nghề viết sử (21/04/2010)
Nhớ người anh cả ngành Tuyên huấn Quân đội (11/04/2010)
Người cán bộ tuyên giáo làm thơ (11/04/2010)
Đời người, đời nghề (07/04/2010)
Kỷ niệm sâu sắc nhất (07/04/2010)
Vùng giải phóng rộng mở, mọi con đường đều ra mặt trận (23/03/2010)
Kỷ niệm một thời (03/03/2010)
30 năm tôi làm công tác tuyên truyền (20/01/2010)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững ở các xã khó khăn
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
· Đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ
· Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet