Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
16:41 | 03/09/2009

(ĐCSVN) - Để giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về “diễn biến hòa bình” và những cách thức phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong giai đoạn hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Cuốn sách do Trung tướng, PGS.TS Lê Minh Vụ - Giám đốc Học viện Chính trị quân sự và Thiếu tướng, TS Nguyễn Tiến Quốc đồng chủ biên.

Cuốn sách tập hợp các bài viết, nghiên cứu “diễn biến hòa bình” trên nhiều phương diện khác nhau nhằm giúp bạn đọc có một bức tranh toàn cảnh về “diễn biến hòa bình”, bao gồm: Công tác tư tưởng, lý luận với việc đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới của PGS.TS Lê Minh Vụ; Cuộc đấu tranh phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội ta trong tình hình mới của PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thắng; Cảnh giác trước những luận điệu sai trái chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Quang Phát; Vấn đề lợi dụng chiêu bài “dân chủ” và “nhân quyền” của các thế lực thù địch trong chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay của TS Nguyễn Tiến Sỹ; Xuyên tạc lịch sử dân tộc và hạ thấp uy tín lãnh tụ cách mạng Việt Nam – Thủ đoạn thâm độc của “diễn biến hòa bình” hiện nay của TS Nguyễn Văn Thế… và nhiều bài viết khác.

Các tác giả nhấn mạnh, diễn biến hòa bình là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động được hình thành từ những năm cuối thập kỷ 40 đầu thập kỷ 50 và hoàn chỉnh ở thập kỷ 80 của thế kỷ XX nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc và phog trào cách mạng tiến bộ trên thế giới.

Kể từ khi giành độc lập và thống nhất đất nước đến nay, trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã và đang làm mục tiêu thực hiện “diến biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là chúng sử dụng “diễn biến hoàn bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, làm cho Việt Nam chuyển hóa theo chế độ tư bản chủ nghĩa và hoàn toàn lệ thuộc vào chúng. Chúng đã sử dụng mọi thủ đoạn từ tiến hành những hoạt động trực tiếp như bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao đến những hoạt động gián tiếp như gây kích động, bạo loạn trong nước cũng như tài trợ cho các nhóm, tổ chức phản động trong và ngoài nước chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Về chính trị, chúng cố tình xuyên tạc đi đến hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị và thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo...; từ đó gây “tự diễn biến”, hòng tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và sụp đổ chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Về kinh tế, chúng chống phá đường lối, chính sách kinh tế; thúc đẩy chuyển hoá cơ cấu kinh tế, thành phần kinh tế, xâm nhập, chiếm lĩnh các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế quan trọng...; từ đó thúc đẩy, chuyển hóa nền kinh tế của nước ta sang quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Về văn hoá - xã hội, chúng chống phá đường lối, chính sách văn hoá - xã hội; thúc đẩy sự biến đổi chệch hướng giá trị văn hoá, đạo đức; biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp; lợi dụng các mâu thuẫn, khiếu kiện, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ… để chống phá Đảng, Nhà nước ta; từ đó thúc đẩy sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Về quốc phòng - an ninh, chúng chống phá đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội và công an nhân dân,… tạo bước chuyển hóa lực lượng vũ trang, sẵn sàng tạo cớ răn đe, can thiệp quân sự và xâm lược nước ta khi điều kiện chín muồi.

Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” là không hề thay đổi, song phương thức, thủ đoạn và âm mưu “diễn biến hòa bình” thì biến hóa khôn lường và ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” không chỉ và vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam mà còn là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và cơ bản lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Do vậy, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, chủ động ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hoà bình” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong tình hình hiện nay.

Nội dung chủ yếu của cuốn sách đề cập các vấn đề về phương thức, thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hoà bình”, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của cuốc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” ở nước ta hiện nay, tập trung vào bốn lĩnh vực chủ yếu: chính trị - xã hội; kinh tế - Đối ngoại; tư tưởng - văn hoá; quốc phòng - an ninh.

Tuy cách tiếp cận khác nhau, song các bài viết đều tập trung vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hoà bình” trong chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; qua đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trở thành thành viên không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cuốn sách không chỉ có giá trị về lý luận và thực tiễn trong việc nhận dạng và phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà còn góp phần quan trọng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng - lý luận, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay; đồng thời lưu ý đến các dấu hiệu và những biểu hiện của “tự diễn biến” cần phải đề phòng và kiên quyết khắc phục khi nó phát sinh.

Các từ khóa theo tin:

T.Huyền

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ðể luôn nhớ và làm theo Bác Hồ (19/05/2010)
Hội nghị chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” (14/05/2010)
Phát huy Di sản Hồ Chí Minh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (*) (12/05/2010)
Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” (12/05/2010)
Công bố các ấn phẩm kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/05/2010)
Làm theo gương Bác, đảng viên Bùi Văn Nhín hiến 700 m2 đất xây dựng trường học (22/11/2009)
Triển lãm "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Cửa khẩu Nậm Cắn (04/11/2009)
Đắk Lắk: Cuộc thi tìm hiểu “40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ” đã có gần 25.000 bài dự thi (29/10/2009)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử (29/10/2009)
Cà Mau: 40 gương phụ nữ được tuyên dương trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (21/10/2009)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Bác Hồ - Một lòng son trung với nước, hiếu với dân (01/09/2009)
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam báo công dâng Bác (01/09/2009)
Kiên Giang Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hòn Đất (01/09/2009)
Hà Giang: Các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (01/09/2009)
Về làng Sen, nhớ Bác khôn nguôi (01/09/2009)
Ban Tuyên giáo Trung ương: Gắn Cuộc vận động với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác (01/09/2009)
Ban Tổ chức Trung ương: Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (01/09/2009)
Sôi nổi các cuộc giao lưu, gặp mặt điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (30/08/2009)
Các địa phương thực hiện Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (30/08/2009)
Công bố 24 ấn phẩm đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh (26/08/2009)
 Trang 1 / 5 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· Hà Nội: Trao Quyết định phân công công tác cán bộ nguồn Dân vận và Văn phòng cấp ủy
· Quốc hội thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
· Việt Nam sẽ vào tốp 10 nhà xuất khẩu lớn thế giới vào năm 2050
· 225 loại thuốc mới được sáng chế và sử dụng trong 5 năm tới
· Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga: Tổng thống Putin khẳng định máy bay bị bắn trong lãnh thổ Syria
· Khởi động dự án Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung
· Dự kiến trong 10 năm tới, ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới
· CPI tháng 11 của cả nước tăng 0,07%
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet