Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác tư tưởng
18:13 | 11/08/2008
(ĐCSVN)- Dư luận xã hội là tập hợp các luồng ý kiến trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính chất thời sự, là sự phán xét, đánh giá của số đông người về một vấn đề gì đó liên quan đến lợi ích của họ.
Đó là nguồn thông tin phản hồi có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và thực hiện các chủ trương, quyết sách của cấp ủy đảng, chính quyền. Các chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền sẽ khó trở thành hiện thực nếu không hợp lòng dân, không được dân ủng hộ. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên trong công tác tư tưởng-văn hóa.
Nước ta là nước của dân, do dân và vì dân nên mọi chủ trương, chính sách của Đảng đều thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Việc nắm dư luận xã hội từ khi còn ở trạng thái quan sát, phản ánh, tâm trạng, ước vọng giúp cấp ủy, chính quyền đề ra những quyết sách phù hợp với lòng dân. Khi quyết định được ban hành thì vai trò của việc nắm bắt, định hướng dư luận ngày càng quan trọng, mọi vướng mắc, lệch lạc trong quá trình thực hiện thường được dư luận phát hiện và thể hiện rất sớm. Đây là căn cứ thông tin giúp cơ quan quản lý có phương pháp để vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời khắc phục khó khăn đề ra phương hướng giải quyết. Quyết định đúng đắn bao giờ cũng là điều kiện căn bản dẫn tới thành công. Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế nhiều thành phần, cơ cấu xã hội và lợi ích xã hội phong phú, phức tạp. Bên cạnh những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng giống nhau thì suy nghĩ, tâm trạng khác nhau ngày một nhiều. Điều đó cũng là một khó khăn cho những người làm công tác tư tưởng, đòi hỏi công tác dư luận xã hội phải làm thường xuyên, tìm hiểu màu sắc, tâm trạng của từng nhóm người trong xã hội, phân tích được lợi ích của số đông và số ít, đòi hỏi nào là chính đáng, không chính đáng, nguyện vọng nào bức xúc, nguyện vọng nào là cơ bản, lâu dài, phân biệt được đâu là tin đồn, đâu là dư luận... từ đó có phân tích sâu sắc theo quan điểm của Đảng, giúp cấp ủy, chính quyền đề ra phương hướng đúng đắn, hợp lòng dân. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân làm xuất hiện vấn đề phức tạp, điểm nóng là do cấp ủy không giải quyết kịp thời vấn đề tư tưởng nảy sinh của các tầng lớp nhân dân. Trước khi xuất hiện phức tạp bao giờ cũng dự báo trong dư luận bằng tâm lý băn khoăn, thắc mắc, những ý kiến phản hồi, thái độ bất bình, sức căng của các yêu cầu, đòi hỏi ... của nhân dân. Cho dù đòi hỏi, thái độ đó có đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp nếu được định hướng, tuyên truyền, giải quyết kịp thời thì nguy cơ xuất hiện phức tạp sẽ bị đẩy lùi. Chính vì vậy, nếu nắm bắt, định hướng dư luận không được làm thường xuyên sẽ rất khó khăn cho việc điều tiết, ổn định xã hội. Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa ra nhiệm vụ: “Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng việc điều tra, nắm bắt, dự báo, định hướng tuyên truyền, giải thích tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phân công cán bộ nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, đề xuất kịp thời với câp sủy để có chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết; đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên”:
Nhận thức được vai trò to lớn của công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện khá tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tháng 7/2005, Ban đã ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của động ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 140 cộng tác viên ở các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Với độ ngũ cộng tác viên như trên, các dư luận được nắm bắt nhanh, kịp thời, khách quan hơn và thông tin ít bị sai lệch hơn. Qua các cuộc giao ban tư tưởng hàng tháng và các đợt đi cơ sở, những người làm công tác tuyên giáo nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Thời gian qua, nhiều vấn đề dư luận được nắm bắt, phản ánh và định hướng kịp thời như: vấn đề phức tạp xung quanh việc giải phóng mặt bằng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Từ Sơn, Yên Phong, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh; vấn đề ô nhiễm môi trường ở Phong Khê (Yên Phong), Đa Hội (Từ Sơn), Xí nghiệp phôi thép Hưng Tài (Lương Tài); vấn đề hút cát sỏi trái phép; ô nhiễm do khói lò gạch; khai thác mặt trái internet; xuống cấp đường giao thông; vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội... Nhiều băn khoăn được cấp ủy nắm bắt và có biện pháp giải quyết dứt điểm, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở các cuộc điều tra dư luận xã hội, gửi phiếu đến tận tay người dân, đây cũng là nguồn thông tin đáng tin cậy mà người dân có thể phản ánh đúng tâm trạng của mình với cấp ủy đảng. Ưu điểm của phương pháp nắm bắt qua trưng cầu ý kiến là không phải cung cấp thông tin về cá nhân người được hỏi nên người dân có thể nói đúng, nói thẳng những suy nghĩ của mình về những vấn đề tế nhị mà không tiện nói qua phản ánh trực tiếp. Điển hình là “cuộc điều tra phục vụ Đại hội Đại bộ tỉnh lần thứ XVII”, cuộc điều tra “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc giải quyết phân hóa giàu nghèo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ...
Tuy nhiên, công tác dư luận xã hội của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế: một số dư luận phản ánh chưa khách quan, còn mang tính chủ quan cá nhân; cộng tác viên chưa có phương pháp nắm bắt khoa học, dễ bị sai lệch bởi tâm lý thành tích, sợ khuyết điểm; khả năng phân tích, tổng hợp của cán bộ còn hạn chế. Không ít cấp ủy đảng còn coi nhẹ việc nắm bắt, định hướng dư luận; một số cấp ủy chưa nhận thức về bản chất, vai trò của dư luận xã hội, quy trách nhiệm cho cộng tác viên trước nguồn thông tin đã cung cấp nên nhiều người không dám nói những vấn đề thực nảy sinh từ cơ sở; hoạt động của mạng lưới cộng tác viên còn hạn chế do cộng tác viên hầu hết là kiêm nhiệm, chưa có quy chế giàng buộc rõ ràng...
Để đáp ứng đòi hỏi của công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay, công tác dư luận xã hội không chỉ có nắm bắt nhanh, chính xác các ý kiến, đánh giá, phán xét, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân mà còn phải biết phân tích tình hình một cách khách quan, kịp thời định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Muốn vậy, cần có một số biện pháp như sau:
Một là: Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng về bản chất, vai trò của công tác dư luận xã hội, đưa nhiệm vụ nắm bắt và định hướng dư luận trở thành công việc thường xuyên của các chi, đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phân công cán bộ phụ trách công tác dư luận, thực hiện chế độ đi cơ sở đều đặn. Trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, cấp ủy đảng cần lắng nghe ý kiến của đảng viên phản ánh qua tập hợp, tiếp xúc với nhân dân.
Hai là: Hình thành đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đặc biệt là cộng tác viên ở cơ sở. Cơ cấu của mạng lưới cộng tác viên phải có tính đại diện cho cơ cấu của cộng đồng. Cơ sở tạo nên các cơ cấu khác nhau của cộng đồng có ảnh hưởng lớn đến ý kiến của con người thường là lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn, nơi sinh sống và làm việc. Cộng tác viên dư luận xã hội phải có ý thức chính trị, trung thực, có giao tiếp rộng rãi và uy tín với quần chúng nhân dân. Phát huy tối đa hoạt động của đội ngũ này vì đây là nguồn cung cấp thông tin nhanh, có tính thời sự, thường xuyên và sát thực. Thực hiện chế độ phản ánh thông tin trực tiếp từ các cộng tác viên, các cán bộ làm công tác tuyên giáo tránh qua nhiều kênh trung gian nhằm hạn chế sự sai lệch thông tin. Đề ra quy chế thực hiện chế độ bảo mật đối với nguồn cung cấp thông tin đối với các thông tin liên quan đến các vấn đề nhạy cảm.
Ba là: Thực hiện chế độ giao ban định kỳ và từng bước nâng cao chất lượng của buổi giao ban. Trong giao ban, đảm bảo chế độ thông tin hai chiều, một mặt tiếp thu có chọn lọc những thông tin của cán bộ, cộng tác viên; mặt khác, cung cấp cho những người làm công tác tư tưởng, cộng tác viên thông tin cập nhật về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ trương, kế hoạch của cấp ủy giúp họ dễ dàng hơn trong việc phân tích, tổng hợp, định hướng dư luận.
Bốn là: Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp cụ chuyên môn của những người làm công tác tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên. Hàng năm mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác viên dư luận, nhất là cộng tác viên ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng báo cáo dư luận, trang bị cho nhận thức chính trị, phương pháp phân tích, tổng hợp dư luận và nghiệp vụ tuyên truyền định hướng dư luận trong nhân dân.
Năm là: Thường xuyên tổ chức các cuộc điều tra thăm dò dư luận bằng bảng hỏi gửi phiếu tới nhân dân nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn thắc mắc của họ, có thể điều tra tổng thể hoặc điều tra theo phương pháp chọn mẫu đại diện. Thông tin được phản ánh qua điều tra không chỉ phản ánh được tâm trạng, thái độ của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề, sự kiện, hiện tượng kinh tế, chính trị, xã hội... mà còn cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về các nội dung tinh thần, tư tưởng rất quan trọng của xã hội như trình độ dân trí, tự ý thức dân tộc, các hình thái ý thứỡnã hội khác như đạo dức, pháp luật, tôn giáo... Các cuộc thăm dò dư luận theo phiếu còn có tác dụng hình thành trong nhân dân ý thức về việc quyền dân chủ của mình được tôn trọng. Có thể dùng các cuộc thăm dò dư luận xã hội để lôi kéo nhân dân tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề phức tạp vì thông thường các giải pháp được dư luận nhất trí cao chính là các giải pháp có tính khả thi cao.
Có thể nói công tác nắm bắt, phân tích, tổng hợp và định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới là một việc khó khăn, phức tạp nhưng vô cùng cần thiết, đòi hỏi sự đầu tư toàn diện về tri thức lý luận cũng như nghiên cứu thực tiễn cả từ phía cấp ủy đảng đến những người thực hiện nhằm đảm bảo thông tin dư luận khách quan góp phần tăng cường sức chiến đấu, tính thuyết phục, nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng. Mỗi cấp ủy đảng cần quan tâm và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu tạo sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐÀO THU HÀ(CTV)
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet