Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tiếp tục triển khai thành công đường lối đối ngoại của Ðại hội Ðảng lần thứ X

Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

(ĐCSVN)- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Lược ghi bài nói của đồng chí Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến ngày 22/7/2008.

Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài viết về vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Trung ương về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá

Tiềm năng biển việt nam và những định hướng chiến lược cơ bản để xây dựng và phát triển

(ĐCSVN)- Nghị quyết 09 - NQ/ TW ngày 9/2/2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đã nhấn mạnh: “Thế kỷ XXI được thế giới xem là “thế kỷ của đại dương”. Các quốc gia có biển đều rất quan tâm đến biển và coi trọng việc xây dựng chiến lược biển. Khu vực biển Đông, trong đó có vùng biển Việt Nam, có vị trí địa kinh tế và địa chính trị rất quan trọng…với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, ngày nay biển càng có vai trò to lớn hơn đối với sự nghiệp phát triển đất nước” .

TÔN ĐỨC THẮNG

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Ðảng khóa X đã bàn và thông qua Nghị quyết "Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về những nội dung cơ bản của Nghị quyết nói trên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đưa Nghị quyết Trung ương 6 đi vào cuộc sống

Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Ðảng khóa X đã thảo luận và thông qua Nghị quyết "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". Xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn báo Nhân Dân của đồng chí Hồ Ðức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, về những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Ðảng khóa X đã bàn và thông qua Nghị quyết "Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những nội dung cơ bản của Nghị quyết nói trên.

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Ðảng khóa X họp tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 22-1-2008 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết "Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng lần thứ sáu (khoá X) là vấn đề tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Đông Sương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng tổ biên tập xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở” đã trả lời phóng viên báo chí về chủ đề này.

Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, báo chí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5: Để có lý luận soi đường

Chưa bao giờ yêu cầu đổi mới công tác lý luận lại trở nên bức thiết như hiện nay.Dường như chiếc áo lý luận đã trở nên chật hẹp so với cơ thể cường tráng của thực tiễn cuộc sống.

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra tuyệt đối trung thành với đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật

Nguyễn Văn Chi
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT TW


Từ ngày thành lập đến nay, Ðảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra và kỷ luật của Ðảng, xác định có Ðảng là có công tác kiểm tra, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo.

Phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội ở Việt Nam qua 20 năm đổi mới

Phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo lý luận lần thứ 3 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 28-30/7/2007.

Chủ trương và giải pháp để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương 5 (khóa x)

Trong những năm qua, công tác kiểm tra và "kỷ luật của Đảng đã có nhiều đổi mới, có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Một số vấn đề của lãnh đạo, quản lý báo chí trong tình hình hiện nay

Thông báo 41-TB/TW và Thông báo 68-TB/TW của Bộ Chính trị đã nêu một cách toàn diện các biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí trong tình hình hiện nay. Bài viết này đi vào một số nội dung, theo chúng tôi là quan trọng, khi thực hiện các chỉ đạo trên của Bộ Chính trị.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn xã hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Trương Tấn Sang
*Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Tham nhũng, lãng phí là một tệ nạn xấu xa phá hoại từ bên trong nền móng công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi có thể đe dọa sự sống còn của chế độ. Nhận thức được mối nguy hại khôn lường đó, một quyết tâm chính trị mạnh mẽ đang được Đảng ta đặt ra là phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội, bằng hệ thống các giải pháp kiên quyết và đồng bộ, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến thắng lợi.

 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3
· Phó Tổng thống Cộng hòa Bulgaria thăm chính thức Việt Nam
· Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật về hội
· Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Từ ngày 1/12: Hà Nội chính thức xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Viện Koerber – Trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Đức
· Quốc hội thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi)
*Bổ sung trách nhiệm hình sự pháp nhân
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can

Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet