• Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  

Vạch trần, làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng
03/10/2019
Mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội… góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Bản chất con người khoác áo “minh triết” luận về triết lý giáo dục
17:06 11/10/2019
(ĐCSVN) - Những ngày qua, dư luận còn đang bàn luận về điểm tuyển sinh vào một số trường đại học. Tôi cũng thử đi tìm lời giải cho vấn đề này. Nhân đọc bài Triết lý Giáo dục Việt Nam hiện nay, của người có bút danh là Phạm Văn trên Danlambao, những tưởng có thêm lời giải… Ai dè, lại thấy kẻ khoác áo “minh triết” luận về triết lý giáo dục.
Những âm mưu chống phá trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII
11:55 04/10/2019
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên cần được triển khai đồng bộ, có hệ thống các chủ trương, giải pháp. Thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hữu hiệu, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...
Phê phán luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác – Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh
15:05 03/10/2019
Luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác – Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Vạch trần sự sai trái, phi khoa học này là việc làm hết sức cần thiết.
Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam
14:43 03/10/2019
Trong chiến lược chống phá Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung vào chống phá Đảng, chế độ và hệ tư tưởng. Trong đó, tự do ngôn luận, báo chí đang là một mục tiêu xuyên tạc, bôi nhọ của chúng.
Đảng viên trẻ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
18:22 26/08/2019
(ĐCSVN) – Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, nhiệm vụ của mỗi đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày; không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ.
Báo chí có vai trò quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
16:08 04/01/2019
(ĐCSVN) - Ngày nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước ta trên tất cả các mặt trận từ đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp đến pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cơ quan báo chí cách mạng hiện nay.
Kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, tăng cường sự giám sát từ phía người dân
19:26 27/09/2018
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, vấn đề phòng, chống tham nhũng là nội dung được thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, nhất là ở cấp cơ sở. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp sẽ làm mạnh mẽ hơn nữa công tác này. Trong đó xây dựng các quy chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, tăng cường sự giám sát từ phía người dân...
Phạt tù đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước
16:55 24/09/2018
Quá trình điều tra, Đoàn Khánh Vinh Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối hận vì những hành vi của mình đã gây ra.