Hội nghị cộng tác viên 2018

Thực hiện Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin  và Truyền thông, ngày 11/1/2018, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Thông báo số 06/TB-BBT về việc thu hồi Giấy giới thiệu cộng tác viên đã cấp cho một số cộng tác viên trong năm 2018 cũng như những năm trước đây. Theo đó, Giấy giới thiệu mà Báo đã cấp cho các Cộng tác  viên từ trước đến thời điểm có Thông  báo này đều không có giá trị pháp lý và những Cộng tác viên còn sử dụng Giấy giới thiệu của Báo là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cộng tác viên chưa nộp lại.

Ngày 4/5/2019, Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục ra Thông báo số 56/TB-BBT lần 2, đề nghị lãnh đạo các ban, đơn vị chuyên môn thuộc Báo; các Cộng tác viên thuộc các bộ, ban, ngành và các địa phương thu nộp lại Giấy giới thiệu do Báo đã cấp trong năm 2018 và những năm trước đó. Những  trường hợp vi phạm, Báo không chịu trách nhiệm.

Ghi chú: Đề nghị Cộng tác viên gửi về Ban Bạn đọc – Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tầng 1, số 381, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày 15/5/2019 để báo cáo Ban Biên tập./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên