Hiện nay, có nhiều quy định cụ thể về việc hưởng chế độ thai sản đối với nữ lao động có đóng BHXH (Ảnh minh họa: QĐ)

Trả lời:

*. Về thời gian lao động nữ đóng BHXH được nghỉ khi bị sảy thai:

Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý: Khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy ở trường hợp này, bạn đọc Nguyễn Thị Thơm sẽ được được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền với thời gian là 40 ngày. Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

*. Về hồ sơ hưởng chế độ thai sản với lao động nữ bị sảy thai:

Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 về quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả chế độ BHXH, BHTN do BHXH Việt Nam ban hành; từ ngày 01/5/2019 quy định tại Điều 4:

Lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai:

a) Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện của người lao động; trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.

b) Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú./.

Ban Bạn đọc