Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quán triệt các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)
14:11 | 01/02/2013

Các tỉnh ủy địa phương tiếp tục tổ chức Quán triệt các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) tới các cán bộ chủ chốt.

* Trong hai ngày 30 -31/1, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức quán triệt các kết luận, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) tới đông đảo cán bộ chủ chốt.

Các đại biểu thống nhất chương trình hành động của Tỉnh ủy Tiền Giang trong thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tỉnh coi trọng công tác quy hoạch sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất đúng pháp luật; quy định cụ thể việc thu hồi đất gắn với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những nội dung quan trọng của Chương trình hành động được tập trung bàn thảo sâu là: Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai, không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân; phát triển thị trường bất động sản, rà soát chính sách về đất đai; kịp thời thanh tra giải quyết các tranh chấp khiếu nại, tố cáo về đất đai cũng như nâng cao năng lực quản lý đất đai cho cán bộ các cấp, các ngành.

Đối với Kết luận 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, chương trình hành động của tỉnh dựa trên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp phải đảm bảo hiệu quả và đúng qui trình, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải ngoài ngành.

Các đại biểu thảo luận, xác định phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chương trình hành động của tỉnh nhằm phát huy năng lực quản lý và vai trò đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trong sự nghiệp phát triển đi lên công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Các đại biểu cũng làm rõ thêm mục tiêu đầu tư có trọng tâm cho lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, y tế, giáo dục; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học-công nghệ đủ khả năng tiếp nhận và ứng dụng khoa học- công nghệ tiên tiến; hình thành các doanh nghiệp khoa học- công nghệ nhằm chuyển giao và ứng dụng hiệu quả khoa học- công nghệ tiên tiến trong đời sống.

Các đại biểu cũng thảo luận về triển khai kế hoạch đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; nhấn mạnh giải pháp hàng đầu nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, chú trọng phát triển đảng trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục...

* Trong hai ngày (30-31/1), Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị triển khai kết luận Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện và các sở ban ngành.

Hội nghị đã quán triệt các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gồm: Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2013; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Kết luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 20/CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu: "Việc triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của tỉnh Đắk Nông mà còn góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh Đắk Nông cần tập trung nghiên cứu các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân. Quá trình thực hiện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như nghiêm túc liên hệ, kiểm điểm, vận dụng những quan điểm của Đảng vào thực tiễn của tỉnh nói chung, từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị nói riêng’’./.

Các từ khóa theo tin:

(Theo TTXVN)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Điện Biên: Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Nhé (21/02/2015)
Hà Nam nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (15/02/2015)
Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trong sạch vững mạnh (10/02/2015)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội (06/02/2015)
Tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (05/02/2015)
Nhìn lại kết quả qua ba năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (01/02/2015)
Tây An - Vùng đất an bình anh hùng nơi cửa biển (31/01/2015)
Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng: “Bảo bối” cần duy trì lâu dài và thường xuyên (31/01/2015)
Đồng chí Lê Hồng Anh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp (27/01/2015)
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2014 (27/01/2015)
 Trang 1 / 63 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 sát với thực tiễn địa phương nhằm đạt hiệu quả cao nhất (31/01/2013)
Lào Cai: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (30/01/2013)
Điện Biên: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (30/01/2013)
Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 (30/01/2013)
Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) (30/01/2013)
Các địa phương quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6( khóa XI) (26/01/2013)
Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (25/01/2013)
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): Hậu Giang xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân vi phạm (25/01/2013)
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) (25/01/2013)
Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng: Xác định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác (25/01/2013)
 Trang 1 / 135 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Phát triển thương mại điện tử quốc gia
· Những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề điêu khắc ở Bình Dương
· Việt Nam tham gia Hội chợ Foodex Japan 2015 tại Nhật Bản
· Nhật Bản phản đối trang web của Trung Quốc về quần đảo tranh chấp
· Trung Quốc tăng 10% ngân sách quốc phòng năm 2015
· Libya: Phiến quân chiếm 2 mỏ dầu
· Các nước Arab cân nhắc thành lập lực lượng chung chống Nhà nước Hồi giáo
· Thượng viện Mexico phê chuẩn bà Arely Gomez Gonzalez làm Bộ trưởng Tư pháp
· Trao Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tỉnh Kiên Giang
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet